Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, kesä 2020 5 Cr Litteraturtentamen 16.5.2020 - 26.9.2020 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, syksy 2020 5 Cr Nätkurs 1.10.2020 - 4.2.2021 Distansundervisning Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, syksy 2020 5 Cr Litteraturtentamen 10.12.2020 - 18.3.2021 Helsingfors Öppna universitet
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2020 5 Cr Nätkurs 4.5.2020 - 11.8.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op), kevät 2020, Espoon työväenopisto 5 Cr Kurs 9.1.2020 - 13.2.2020 Esbo
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan syksy 2019 5 Cr Kurs 4.11.2019 - 11.12.2019 Helsingfors Öppna universitetet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2019-2020 5 Cr Litteraturtentamen 19.10.2019 - 8.2.2020 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, syksy 2019 5 Cr Nätkurs 11.9.2019 - 11.11.2019 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan,kirjatentti, kesä 2019 5 Cr Litteraturtentamen 18.5.2019 - 11.9.2019 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2019 5 Cr Nätkurs 6.5.2019 - 30.6.2019 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op), kevät 2019 5 Cr Kurs 11.4.2019 - 6.5.2019 Esbo
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kevät 2019 5 Cr Nätkurs 24.1.2019 - 31.3.2019 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, lukuvuosi 2018-2019 5 Cr Litteraturtentamen 15.12.2018 - 9.3.2019 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan syksy 2018 5 Cr Kurs 29.10.2018 - 10.12.2018 Helsingfors Öppna universitetet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2018 5 Cr Litteraturtentamen 16.5.2018 - 5.9.2018 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2018 5 Cr Nätkurs 2.5.2018 - 30.6.2018 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op) 5 Cr Kurs 22.3.2018 - 3.5.2018 Esbo
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti 5 Cr Litteraturtentamen 29.11.2017 - 7.3.2018 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, verkkokurssi, syksy 2017 5 Cr Nätkurs 20.11.2017 - 3.2.2018 Helsingfors Öppna universitet
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op), syksy 201 5 Cr Kurs 26.9.2017 - 20.11.2017 Helsingfors Öppna universitet

Målgrupp

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.

Innehåll

 • Havainto- ja tunnistusprosessit
 • Tarkkaavaisuus
 • Tieto- ja tapahtumamuisti
 • Työmuisti
 • Ajattelun perusdimensiot
 • Lisäksi vaihtuvia ajankohtaisia teemoja

Studiematerial

 • Eysenck, M.W. (2011) Fundamentals of cognition, luvut 1-5, 7, 10-11, (2. tai uudempi painos).
 • Vuosittain päivitettävä täydentävä kirjallisuus:

  Huom. MISTÄÄN ARTIKKELISTA EI TARVITSE OSATA PIENIÄ YKSITYISKOHTIA EIKÄ MENETELMIÄ TAI TULOKSIA NIIN TARKASTI KUIN NE METHOD- JA RESULTS-LUVUISSA ON KUVATTU.

  Gervais, W. M. (2013). Perceiving minds and gods: How mind perception enables, constrains, and is triggered by belief in gods. Perspectives on Psychological Science, 8, 380–394.

  Kelemen, D. (1999). Function, goals and intention: Children's teleological reasoning about objects. Trends in Cognitive Sciences, 3, 461-468.

  Lewandowsky, S., & Oberauer, K. (2016). Motivated rejection of science. Current Directions in Psychological Science, 25, 217-222.

  Pennycook, G., Cheyne, J. A., Barr, N., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. Judgment and Decision Making, 10, 549-563.

  Svedholm-Häkkinen, A., & Lindeman, M. (2016). Intuitive and deliberative empathizers and systemizers. Journal of Personality, 85, 593-602.

 • Verkossa olevat opetusmateriaalit

Bedömningsmetoder och kriterier

Asteikko 0-5.

Förbindelser med andra studieperioder

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).

Studieavsnittets form