Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

  • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
  • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
  • Kehityksen biologiset perusteet
  • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
  • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Kuther, Tara L. Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition. SAGE Publisher.

Asteikolla 0-5.

Opinto-ohjelma

Luennot ja tentti, jos tentitään myös kirjallisuutta.

Jaksolla on käytössä verkkoympäristö Moodle. Moodle avautuu 3.11.2020 klo 10.00.