Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan syvällisemmin demokratian keskeisiin rakenteisiin ja instituutioihin (eduskunta, hallitus, ministeriöt, paikallisdemokratian rakenteet) ja niiden toimintaan käytännössä. Se syventää opiskelijan tietämystä politiikan kollektiivisten ryhmätoimijoiden (puolueet, etu- ja kansalaisjärjestöt) tehtävistä ja toiminnasta poliittisessa järjestelmässä. Jakso perehdyttää opiskelijan myös siihen, miten poliittiset prosessit toimivat, miten politiikka (policy) muotoutuu sekä miten institutionaaliset tekijät ja ryhmätoimijat vaikuttavat poliittisen päätöksenteon lopputuloksiin (policy outputs).

Tentittävä kirjallisuus:

  • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla
  • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet. Vapauden ajasta maailmantuskaan (2015)
  • Hill, Michael & Varone, Frédéric: The Public Policy Process (2017, 7. painos)

Yhden kirjan voi vaihtoehtoisesti suorittaa esseenä, josta sovitaan opettajan kanssa erikseen (jarmo.rinne[at]helsinki.fi). Opettaja määrittelee samalla esseessä käytettävän lisämateriaalin.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Kirjallisuustentti verkkotenttinä

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu to 28.11.2019

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotenttipäivät:

  • ma 2.12.19 klo 17-20
  • ma 27.1.20 klo 17-20
  • ke 4.3.20 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä