Kuva: Pixabay

Millainen on median kulttuurinen merkitys?

Tällä kurssilla opit jäsentämään median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Lisäksi opit käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Verkkokurssi on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (40 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt median kulttuuriseen merkitykseen ja hänellä on kokonaiskuva mediatutkimuksen tutkimusperinteistä. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän oppii käyttämään mediatutkimuksen kriittistä käsitteistöä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoimiseen.

Opintojaksossa tutustaan mediatutkimuksen, erityisesti kulttuurintutkimuksen keskeisiin teoreettisiin käsitteisiin. Opintojakso tarkastellaan mm. representaatioiden valtaa merkitysten rakentumisessa sekä ihmisten suhdetta mediaan digitaalisessa mediaympäristössä. Teoreettisten käsitteiden käyttöä harjoitellaan erilaisten ajankohtaisten kysymysten analyysin avulla. Opintojaksolla syvennetään ja sovelletaan Viestinnän tutkimuksen perusteet -opintojaksolla käsiteltyjä tutkimuksellisia näkökulmia ja teoreettisia käsitteitä mediatutkimuksen osalta.

Opintojakson kirjallisuudesta tentitään kaksi teosta seuraavista:

  • Hodkinson, P. (2017) Media, Culture and Society. An Introduction. Sage.
  • Orgad, Shani (2012) Media Representation and the Global Imagination. Polity (saatavana e-kirjana)
  • Sumiala, Johanna (2013) Media and Ritual. Death, Community and Everyday Life. Routledge. (saatavana e-kirjana)
  • Turnbull, Sue (2020) Media Audiences. Is Anybody Watching? MacMillan.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Aloitusluento + analyysitehtävä ryhmissä + tallenteet + verkkotentti.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 8.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluento

Aloitusluento ke 10.2.21 klo 17.00-18.30. Luennosta tehdään tallenne Moodleen.

Tallenteet , jotka suoritetaan opettajan ilmoittamalla tavalla.

Analyysitehtävä

Mediatekstin analysointi ryhmissä 15.2.-7.3.

Tenttipäivät:

ke 17.3.21 klo 17-20
ke 21.4.21 klo 17-20
ke 26.5.21 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 15 op, 25 op ja 35 op opintoja.