Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojaksolle on lisätty vaihtoehtoinen suoritustapa (essee).

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Verkkotentti on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (40 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, missä poliittista viestintää harjoitetaan, ja ymmärtää, kuinka viestinnällä voi poliittisesti vaikuttaa. Hän osaa myös arvioida, mitä yhteiskunnallisia seurauksia poliittisella viestinnällä voi eri yhteyksissä olla. Jakso tuottaa hyvät valmiudet poliittisen viestinnän käytäntöjen arviointiin ja harjoitteluun.

Jaksolla tuotetaan yleiskuva poliittisesta viestinnästä ja tutustutaan poliittisen viestinnän eri ilmiöihin, kuten politiikan ja median väliseen suhteeseen, politiikan journalismiin, poliittiseen kampanjointiin ja markkinointiin, poliittiseen esiintymiseen, tyyliin ja retoriikkaan, poliittiseen viihteeseen, julkishallinnon viestintään sekä kansalaisosallistumiseen liittyvään viestintään.

Pakolliset:

  • Herkman, Juha: Politiikka ja mediajulkisuus (2011)
  • Kantola, Anu: Matala Valta (2014)

sekä 2 valinnaista teosta seuraavista:

  • Herkman, Juha (2019) Populismin aika. Vastapaino
  • Bennett, Lance W. & Segerberg, Alexandra (2013) The Logic of Connective Action. Cambridge University Press.
  • Cammaerts, Bart, Mattoni, Alice & McCurdy, Patrick (2013) Mediation and Protest Movements. Intellect.
  • Dahlgren, Peter (2009) Media and Political Engagement: Citizens, Communication and Democracy. Cambridge University Press.
  • Esser, Frank & Strömbäck, Jesper (eds.) (2014) Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies. Palgrave Macmillan.
  • Isotalus, P. (2017): Mediapoliitikko. Gaudeamus.

Asteikolla 0-5

Kirjallisuustentti verkkotenttinä tai vaihtoehtoisena suoritustapana essee.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu to 10.10.2019

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Essee, palautuspäivä 30.4.2020. Ohjeistus esseen tekemiseen Moodlessa.

Verkkotenttipäivät:
- ke 16.10.2019 klo 17-20
- to 12.12.2019 klo 17-20
- ke 12.2.2020 klo 17-20
- ma 20.4.2020 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyvät kolme opinto-ohjelmassa mainittua tenttipäivää.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 15 op, 25 op ja 35 op opintoja.