Kuva: Pexels

Millaista on kriisiviestintä ja kriisijohtaminen sosiaalisen median aikakaudella?

Kurssilla tarkastellaan kriisiviestintää ja kriisijohtamista sosiaalisen median tuomaa muutosta korostaen. Tutustumme uudenlaisiin kriiseihin kuten vihapuheen ja maalittamisen vaikutuksiin organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta sekä reagointiin työntekijän mediavaikuttamisen yhteydessä.

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto, Tampere

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Suositus: AYPVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ja AYPVK-V160 Media ja kulttuuri 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat digitaalisen viestintäympäristön haasteita ja mahdollisuuksia, somen tuoman mediamaiseman muutoksen sekä niiden uudenlaiset haasteet organisaatioille. Tunnet organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään, kriisiviestintään ja -johtamiseen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut myös analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Kriisiviestintä ja -johtaminen -opintojaksolla tarkastellaan kriisiviestintää ja kriisijohtamista sosiaalisen median tuomaa muutosta korostaen. Talven 2021 koulutuksessa tutustumme myös uudenlaisiin kriiseihin kuten vihapuheen ja maalittamisen vaikutuksiin organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta, sekä reagointiin työntekijän mediavaikuttamisen (whistler blower) yhteydessä jne. Sisältöjä käsitellään erilaisista tutkimuksellisesta näkökulmista ja analyysitöiden avulla ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti.

Hornmoen, H & Backholm K. (toim.) (2018) Social Media Use In Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Emerald. (saatavilla avoimesti verkossa)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. Wiley. (luvut 39, 44 ja 46) (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2013) Theorizing crisis communication. Wiley-Blackwell. (e-aineistona HY:n kirjastossa)

sekä ajankohtaisia kriisiviestinnän ja -johtamisen tutkimuksen artikkeleita (ilmoitetaan myöhemmin).

asteikolla 0-5

Ennakkotehtävä + luennot 14 oppituntia à 45 min. (sis. luentotallenteet 4 tuntia) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus.

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee. Moodle avautuu 25.1.2021., jolloin ennakkotehtävä julkaistaan. Tehtävän palautus Moodleen 10.2. mennessä.

Ennakkotehtävän aihe: Koronapandemia ja pelko covid-19 -taudin hallitsemattomasta leviämisestä kevättalvesta 2020 alkaen oli testi terveydenhuollon ja talouden kestävyydelle eri maissa. Ennakkotehtävässä käsitellään koronakriisin läpileikkaaman kriisiin viestintää ja johtamista tutkimuskirjallisuuden valossa. Kirjallisuus löytyy Moodle-alustalta Ennakkotehtävä-kohdasta. Huom. kurssin suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän laatimista.

Opetus perjantaina 12.2.2021 klo 16.30–19.45 ja lauantaina 13.2.2021 klo 9.30–15.00. Kurssi toteutetaan koronavirusepidemiasta johtuen verkossa. Opetuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-kokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 15.–28.2.2021 (viikot 7 ja 8)

Kotitentti

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 12.3. klo 09.00, palautus viimeistään su 14.3. klo 23:55
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 23.4. klo 09.00, palautus viimeistään su 25.4. klo 23.55

Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta.

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 25 op ja 35 op opintoja.