Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opintojakson suoritettuasi opit tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opit ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

Opiskelija tutustuu sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja teoreettisen rooliin sosiaalityön ammattikäytännöissä ja tutkimuksessa. Opintojaksolla myös harjoitellaan sosiaalityön teoreettisen tiedon jäsentämistä sosiaalityössä.

Adams R, Dominelli L & Payne M: Critical Practice in Social Work.2009
Thompson, N & Stepney, P (eds.): Social Work Theory and Methods - The Essentials. Routledge 2018.
Payne, Malcolm. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2014
Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.). Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-
kustannus. 2009

Asteikolla 0 - 5

Jakson opettaja: VTM, tohtorikoulutettava Elina Eeva

Suoritusmuoto: Essee (3 teosta) ja opettajan mahdollisesti ilmoittama lisämateriaali

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa viimeistään 31.8.2020. Esseen tarkka tehtäväksianto löytyy Moodlesta ja valmis essee palautetaan myös sinne.

Esseellä on kolme vaihtoehtoista palautuspäivää, johon mennessä palautetut esseet opettaja arvioi:

1.12.2020
TAI
31.1.2021
TAI
8.4.2021

Essee on pituudeltaan 13 sivua. Essee kirjoitetaan sinulle tutusta tai itseäsi kiinnostavasta romaanista, (oma)elämäkerrasta tai elokuvasta, joka mielestäsi käsittelee sosiaalityön kannalta tärkeitä ihmiselämän ilmiöitä. Tarkastele valitsemassasi teoksessa esille tulevia elämäntarinoita ja muita ilmiöitä erilaisten teorioiden valossa. Tarkat ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät Moodlesta.

Esseessä tulee hyödyntää ainakin kolmea tutkintovaatimuksissa mainittua kirjaa. Myös muuta kirjallisuutta voi käyttää, mutta tämä ei korvaa pakollista kirjallisuutta. Yksi osa kurssisuoritusta on sen suunnitteleminen, mitä kurssikirjoja ja niiden osia tarvitset hyvän esseen kirjoittamiseksi.

Opintojakson ilmoittautuminen loppuu 26.2., jotta sinulle jää riittävästi aikaa tehdä essee viimeiseen palautuspäivään mennessä. Jakson Moodle-sivulle kirjautuminen päättyy 18.3., jonka jälkeen kirjautuminen ei ole enää mahdollista.

Jakson opettajalta VTM tohtorikoulutettava Elina Eevalta voi kysyä neuvoa esseen kirjoittamiseen jakson Moodle-foorumilla (keskustelualue).

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on valinnainen osa Sosiaalitieteiden aineopintoja, 35 op -opintokokonaisuutta