Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 31.5.2021 - 26.7.2021 Helsingfors Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 1.3.2021 - 4.1.2022 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 21.1.2021 - 9.3.2021 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 11.1.2021 - 4.1.2022 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 1.9.2020 - 20.10.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 1.6.2020 - 26.7.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 13.12.2019 - 15.2.2021 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 1 5 Cr Kurs 31.10.2019 - 16.12.2019 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 2 5 Cr Kurs 31.10.2019 - 17.12.2019 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Verkkokurssi 5 Cr Nätkurs 31.10.2019 - 17.12.2019 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 1.5.2019 - 1.7.2019 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet, verkkokurssi, kevät 2019 5 Cr Nätkurs 9.1.2019 - 26.5.2019 Distansundervisning Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Nätkurs 14.12.2018 - 4.1.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 1 5 Cr Kurs 1.11.2018 - 18.12.2018 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 2 5 Cr Kurs 1.11.2018 - 17.12.2018 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 3 5 Cr Kurs 1.11.2018 - 19.12.2018 Helsingfors Öppna universitet
Introduktion till programmering 5 Cr Kurs 2.5.2018 - 20.9.2018 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet, MOOC, Kevät 2018 5 Cr Nätkurs 12.1.2018 - 2.6.2018 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Verkkokurssi/Kevät 2018 5 Cr Nätkurs 10.1.2018 - 27.5.2018 Distansundervisning Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 2 5 Cr Kurs 2.11.2017 - 14.12.2017 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 1 5 Cr Kurs 2.11.2017 - 14.12.2017 Helsingfors Öppna universitet
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 3 5 Cr Kurs 2.11.2017 - 14.12.2017 Helsingfors Öppna universitet