Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

TIETOKANTOJEN PERUSTEET, KEVÄT 2018

Oleellinen kurssiin liittyvä tieto löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/tikape-k18/

Tietokantojen perusteet -kurssilla tutustutaan tietokantojen suunnitteluun. Tämä kattaa ongelma-alueen (tai järjestelmän) tietosisällön mallintamisen (käsiteanalyysi, luokkakaaviot), tiedon esittämisen (luokkakaaviot, relaatiokaaviot), tiedon tallentamisen ja tiedon hakemisen (SQL-kieli). Kurssilla tutustutaan lisäksi tiedon tallentamiseen liittyvään lainsäädäntöön sekä henkilötietolakiin, tietokantojen historiaan, tietokantaa käyttävien sovellusten luomiseen sekä tietokannan toiminnan kannalta oleellisiin käsitteisiin kuten indeksit, transaktiot ja eheys. Kurssin pääpaino on relaatiotietokannoissa, mutta kurssilla tutustutaan pintapuolisesti myös muihin tietokantajärjestelmiin. Kurssiin kuuluu luentojen ja harjoitustehtävien lisäksi pienryhmissä tehtävä laajempi harjoitustyö, jossa suunnitellaan ja toteutetaan tietokantaa käyttävä web-sovellus.

Kurssilla on viikoittaiset harjoitusryhmät, jotka kokoontuvat joka viikko samaan aikaan. Ilmoittautuessa ilmoittaudutaan yhteen ryhmään, johon osallistutaan kurssin aikana viikoittain. Harjoitusryhmät kokoontuvat jo kurssin ensimmäisellä viikolla. Ensimmäinen ryhmä kokoontuu tiistaina heti luennon jälkeen. Kaikki ryhmät kokoontuvat Exactumin salissa B221.

Kurssilla toivotaan, että Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat ensisijaisesti tiistain ryhmiin (klo 12-14 tai 14-16) tai keskiviikon klo 16-18 ryhmään.

--

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella. Erilliskokeisiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Kirjallisuutena kurssimateriaali sekä oheiskirjallisuus (sopivilta osin kirja "Fundamentals of database systems", ISBN 0133970779. Huomaa, että em. kirjassa ei käsitellä kaikkea kurssin asiaa, eikä toisaalta kurssilla kaikkea kirjan asiaa).

Anmäl dig

Tidsschema

Luentojen lisäksi osallistutaan viikoittaisiin harjoitusryhmiin. Osa harjoituksista ryhmätöinä.

DatumTidPlats
tis 23.1.2018
10:15 - 12:00
tis 30.1.2018
10:15 - 12:00
tis 6.2.2018
10:15 - 12:00
tis 13.2.2018
10:15 - 12:00
tis 20.2.2018
10:15 - 12:00
tis 27.2.2018
10:15 - 12:00

Anmälning och avgift

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Kurssin esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003) jälkeen. Näiden kurssien materiaaliin voi tutustua mm. osoitteessa https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/

Kurssimateriaalina on käytössä myöhemmin julkaistava verkkomateriaali sekä verkosta löytyvät lisäresurssit.

Tietokantojen perusteiden arvostelu koostuu kolmesta osasta: kurssikokeesta, viikoittain tehtävistä harjoitustehtävistä, sekä kahdesta laajemmasta harjoitustyöstä.

Osasuoritusten painotus arvostelussa on seuraava:

* Kurssikokeesta 40 pistettä.
* Kurssin harjoitustehtävistä yhteensä 40 pistettä.
* Kurssin kahdesta harjoitustyöstä yhteensä 20 pistettä.

Arvosana muodostuu seuraavasti:

Pisteet Arvosana
< 51 Hylätty
51-60 1
61-70 2
71-80 3
81-90 4
91-100 5

Kurssilla on kokonaisarvostelussa käytössä koeleikkuri. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssin läpäisemiseksi tulee yllä olevan arvosteluasteikon lisäksi saada kokeesta vähintään puolet kokeen pisteistä.

Harjoitustöinä kurssilla on sekä laajempi käsiteanalyysitehtävä että tietokantaa käyttävän sovelluksen kehitys. Sekä harjoitustehtävien että harjoitustöiden arvostelussa hyödynnetään vertaisarviointia, joka on osa tehtävien suoritusta.

Päiväopetusta: luennot ti 10:15-11:45

Monimuotokurssi: jaksolla on yksi viikoittainen lähiluento, jonka lisäksi osallistutaan viikoittaisiin harjoitusryhmiin (osa ryhmätöinä). Lisäksi jaksolla on kurssikoe.

Harjoitusryhmät Kumpulassa.

Kurssikoe: ke 7.3.2018 klo 16.00-19.00, auditorioissa A111 ja B123. Kurssikokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella yleistentissä, jolloin arvostelu perustuu vain kokeeseen. Uusintakoe/Yleistentti on ke 18.4. klo 17.00-20.00 (huom! Kellonaika ja paikka on muuttunut! päiv. 6.3.18)

Toinen uusintakoe on ke 27.6. klo 16.00-19.00 (päiv. 7.5.18)

Jos osallistut uusintakokeisiin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston Omilla sivuillasi olevan tentti-ilmoittautumislinkin kautta viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä. Katso oheisista linkeistä tenttiohjeet ja tenttipaikka.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.