Kuva: Pixabay

Kurssi on osa Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-hanketta. Tietoliikenteen perusteet 2 on jatkoa kurssille Tietoliikenteen perusteet 1 (Johdatus tietoliikenteeseen lkv 18-19).

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Material

Kursbeskrivningen

Kurssi suoritetaan verkkotehtävillä ja moodlessa tehtävällä tentillä. Tarkemmat kurssiohjeet löydät viimeistään kurssin alussa julkaistavilta kurssisivuilta mooc.fi:stä.

Anmälning och avgift

Kurssi on maksuton.

Ilmoittautumisohjeet

1. Suorita tehtäväsarjat kurssin MOOC-verkko-oppimisympäristössä.

2. Saat ohjeet Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautumista varten MOOC-verkko-oppimisympäristössä. Katso ohjeet kurssimateriaalin pääsivulta otsikon Avoimen yliopiston kurssin opiskelijat alta. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja siirry verkko-oppimisympäristö Moodleen suorittamaan kurssi loppuun.

Huom!

 • Vain niiden opiskelijoiden opintosuoritukset voidaan kirjata Helsingin yliopiston opintorekisteriin, jotka ovat tehneet kurssi-ilmoittautumisen Avoimeen yliopistoon ja suorittaneet kurssin loppuun Moodlessa.
 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat: Tämä on osa kurssia Tietoliikenteen perusteet. Tämä ei siis ole itsenäinen opintokokonaisuus vaan vain osio laajemmasta Tietoliikenteen perusteet -opintojaksosta. Tämän osion hallinta testataan kurssin kahdessa jälkimmäisessä minikokeessa. Tämän osien suorituksesta ei siis anneta erillistä suoritusmerkintää. Helsingin yliopiston opiskelijoiden pitää ilmoittautua kurssille WebOodissa.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Kurssi on osa DEFA-hankkeen opintotarjontaa ja se on avoin kaikille.

Edeltävä suoritus Tietoliikenteen perusteet 1.

Lisäksi:

 • Tietokoneen toimintakurssilla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen
 • Tietorakenteet ja algoritmit kurssilta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito

Kummankaan kurssin ei tarvitse olla pakollinen ennakkotieto, mutta silloin joutuu nämä teemat opiskelemaan itsekseen kurssin kuluessa.

Tämä on opintojakson Tietoliikenteen perusteet jälkimmäinen osasuoritus, siksi oppimistavoitteet ovat pääkurssin kanssa yhtenäiset.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii
 • Internetin rakenne ja perustoiminnalisuus yksityiskohtaisemmin kuin Tietoliikenteen perusteet 1
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, WWW, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), tiedoston jakelu, sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: UDP, TCP, TCP:nruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: tehtävät, reititin ja IP
 • Verkkokerros: reititysalgoritmit ja IP-osoitteet
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Tämä on verkkokurssi, jossa on linkkejä lisämateriaaleihin.

Oheislukemistoksi suositellaan Kurose & Ross: Computer Networking.

Keväisin pääkurssilla Tietoliikenteen perusteet järjestetää oppimista tukevia tapaamisia, mutta verkkokurssin osallistujilta ei edellytetä niihin osallistumista. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta keskustella kurssin aiheista jollain sopivalla keskustelualustalla. Kurssin vetäjä tukee oppimista sekä pedagogisesti järkevillä tehtävillä että neuvomalla kyselijöitä tällä alustalla.

Kurssin arviointi perustuu kurssikokeeseen ja verkkokurssin tehtäviin. Arvioinnissa kokeen painoarvo on merkittävä.

Arviointi asteikolla 0-5

Tietoliikenteen perusteet 2 on jatkoa kurssille Tietoliikenteen perusteet 1 (Johdatus tietoliikenteeseen lkv 18-19).

Kurssin voit suorittaa osana Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-opintoja (Digital Education For All).

Kurssiin liittyvät kysymykset:

Tehtävät MOOC-ympäristössä + verkkotentti Moodlessa

Kurssin tehtävät suoritetaan Mooc-ympäristössä, josta löytyy materiaalit ja ohjeet kurssin suorittamiseksi.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.4.2020. Pääset kirjautumaan Moodleen, kun olet suorittanut vaadittavat tehtävät kurssin MOOC-verkko-oppimisympäristössä ja tehnyt Avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautumisen. Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan Avoimeen yliopistoon ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentti on saatavilla useamman päivän ajan, joten voit suorittaa tentin parhaiten itsellesi sopivaan aikaan tentin aukioloaikana. Huomioithan, että avatessasi verkkotentin sinulla on rajattu aika suorittaa se loppuun.

Verkkotenttivaihtohdot Moodlessa

27.4.-1.5.2020

25.5.-29.5.2020

22-29.6.2020

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä kurssin opettajaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Tiina Niklander