Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 3.1.2018
10:15 - 13:45
tors 4.1.2018
10:15 - 13:45
fre 5.1.2018
10:15 - 13:45
mån 8.1.2018
10:15 - 13:45
tis 9.1.2018
10:15 - 13:45
ons 10.1.2018
10:15 - 13:45
tors 11.1.2018
10:15 - 13:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakso on osa Musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään länsimaisen populaarimusiikin keskeiset suuntaukset ja tunnistaa niihin liittyviä keskeisiä sävelteoksia. Hän osaa eritellä eri tyylien musiikillisia piirteitä ja ymmärtää kuhunkin tyyliin liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Hän myös kykenee tarkastelemaan kriittisesti länsimaisen populaarimusiikin kaanonia ja sen syntymekanismeja mainittuja olosuhteita vasten.

Pääasiallinen oheiskirjallisuus, joka tarpeen vaatiessa toimii myös tenttikirjallisuutena Covach, John 2015. What's That Sound?: An Introduction to Rock and Its History. 4th Edition. W. W. Norton & Co. [Sisältää kuuntelulistan.] Luentokurssin yhteydessä tarjotaan myös erityiskysymyksiin liittyvää oheiskirjallisuutta.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Yleinen asteikko (0-5). Kriteerinä kyky hahmottaa esitettyjä asiakokonaisuuksia siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja kriittisesti.

HUOM! Muuttunut aikataulu

Toteutetaan luentokurssina, jossa osallistujia kannustetaan jatkuvasti pohtimaan ja esittämään omia näkemyksiään käsitellyistä asioista sekä yhdistelemään esitettyjä asioita aikaisemmin oppimaansa. Suoritustapa on oppimispäiväkirja. Lisäksi opintojaksoon kuuluu olennaisesti musiikkiteoksiin perehtyminen soivien ääninäytteiden kautta, mikä kontrolloidaan erikseen esimerkiksi kuuntelutentillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Opintojakso on yhteisopetusta. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.