Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, syksy 2020 5 Cr Nätkurs 1.9.2020 - 15.10.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Inledning i världens musikkulturer 5 Cr Allmän tent 13.3.2020 - 13.3.2020 Helsingfors Öppna universitet
An introduction to music and cultures of the world, spring 2020 5 Cr Föreläsningskurs 14.1.2020 - 28.2.2020 Helsingfors Öppna universitet
Inställd Johdanto maailman musiikkikulttuureihin/Maailmanmusiikki – muiden musiikkia meille?/Helsingin aikuisopisto 5 Cr Kurs 15.1.2018 - 31.5.2018 Helsingfors
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin, syksy 2017 5 Cr Föreläsningskurs 31.10.2017 - 15.12.2017 Helsingfors Öppna universitet

Tidigare studier eller kunskaper

Ei edeltäviä opintoja.

Kunskapsmål

Opintojakson suoritettuasi sinulla on tuntuma maailman musiikkikulttuurien moninaisuudesta ja tunnet valikoitujen musiikinmuotojen ja musiikkikulttuurien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut etnomusikologiseen tapaan tarkastella musiikkia kulttuurisena toimintana ja sosiaalisena vaikuttajana.

Innehåll

Valikoima eri puolilla maailmaa eläviä musiikkikulttuureita ja musiikinmuotoja, niiden historia ja yhteisöllinen luonne; maailman laulutyylit; soittimistoja ja soitinten luokittelujärjestelmät; musiikin luokittelutavat; musiikkiestetiikkaa eri kulttuureissa; musiikin suhde tanssiin, erilaisiin identiteetteihin ja politiikkaan.

Studiematerial

Kirjallisuus ja äänitteet:
B. Nettl et al., Excursions in World Music, J. T. Titon (ed.), Worlds of Music sekä jommankumman kirjan oheisäänitteet.
B. Nettl & co kirjastossa e-kirjana + äänitteet myös kuunneltavissa verkon kautta.

Bedömningsmetoder och kriterier

Yleinen asteikko (0-5). Arvioinnissa painotetaan kykyä hahmottaa musiikkikulttuuria kokonaisuuksia ja tarkastella musiikinmuotoja sosiaalisena toimintana.

Förbindelser med andra studieperioder

Jakso on osa Musiikkitieteen opintoja.