Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin lähiluennot on peruttu 20.4.2020. Kurssi on etäopiskeltavissa verkossa. Kurssin etäluentojen ajat näet kohdasta Aikataulu sekä kohdassa Toteutus ja työtavat.

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

Kurssin lähiluennot on peruttu 20.4.2020. Kurssi on etäopiskeltavissa verkossa tässä näkyvän aikataulun mukaan.

DatumTidPlats
mån 3.8.2020
16:15 - 18:45
tis 4.8.2020
16:15 - 18:45
tors 6.8.2020
16:15 - 18:45
fre 7.8.2020
16:15 - 18:45
mån 10.8.2020
16:15 - 18:45
tis 11.8.2020
16:15 - 18:45
tors 13.8.2020
16:15 - 18:45
fre 14.8.2020
16:15 - 18:45
mån 17.8.2020
16:15 - 18:45
tis 18.8.2020
16:15 - 18:45
tors 20.8.2020
16:15 - 18:45
fre 21.8.2020
16:15 - 18:45
mån 24.8.2020
16:15 - 18:45
tis 25.8.2020
16:15 - 18:45
tors 27.8.2020
16:15 - 18:45
fre 28.8.2020
16:15 - 18:45
tis 1.9.2020
16:15 - 18:45
tors 3.9.2020
16:15 - 18:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat syventää Vanhan testamentin heprean osaamista.

EDELTÄVÄT OPINNOT

Heprea I

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Kurssilla syvennetään peruskieliopin hallintaa ja opiskellaan heprean verbien johdettuja vartaloita. Kurssilla luetaan valikoima pidempiä tekstijaksoja Vanhasta testamentista ja keskitytään kääntämiseen liittyviin kysymyksiin.

Jos opiskelija perustelluista syistä ei voi osallistua kontaktiopetukseen, hänen on anottava vastuuopettajalta erivapautta. Anomuksessa on esitettävä erivapauden perustelu ja suunnitelma opiskeluaikataulusta. Tentti on suoritettava muun ryhmän mukana tai ilmoitettuina tenttipäivinä.

Kurssi suoritetaan lopputentillä. Tentissä tehtävänä on kääntää katkelmia hepreasta suomeen sekä analysoida joidenkin katkelmissa esiintyvien sanojen muoto, tunnistaa katkelman sisältämiä kieliopillisia rakenteita ja esim. selittää kyseisen tekstin kääntämiseen liittyviä ongelmia. Tentissä saa käyttää Liljeqvistin sanakirjaa edellyttäen, että siihen ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Sanakirjat tarkistetaan tentin alussa. Muiden apuneuvojen käyttö on kielletty.

Oppikirjana käytetään teosta A. Aejmelaeus - J. Jokiranta - J. Pakkala - K. Valkama, Ihan täyttä hepreaa. Raamatun heprean oppikirja (2015). Lisäksi hyödynnetään Raamatun heprean monimuoto-oppimisympäristöä Hemmoa, joka sisältää mm. vuorovaikutteisia harjoituksia (http://www.helsinki.fi/teol/pro/kielet/hemmo/index.html). Hyödyllisiä apuneuvoja ovat Matti Liljeqvist, Heprea-suomi, aramea-suomi Vanhan testamentin sanakirja (2004) tai Matti Liljeqvist, Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (2010, uudistettu laitos), Harviainen T. - Sollamo R. (toim.), Raamatun heprean lukemisto (2009, 2. uudistettu laitos) ja Mika Aspinen, Raamatun heprean kielioppi (2011).

Asteikolla 0-5

HUOM! Kurssin lähiluennot on peruttu, ja kurssi toteutetaan verkkokurssina.

Verkkoluennot 54 h ja tentti

Verkkoluennot ma-ti, to-pe ajalla 3.8.-3.9.2020 klo 16.15-18.45, Aikataulu muuttunut 5.6.20
Linkki verkkoluentoihin löytyy oppimisympäristöstä.

Tenttipäivät:
lauantai 26.9.20 klo 10.00-13.00
keskiviikko 21.10.20 klo 16.30-19.30
keskiviikko 18.11.20 klo 16.30-19.30

Verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tentin vastaustila avautuu Moodlessa tentin alkaessa.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Heprea II:n tentissä saa olla Liljeqvistin sanakirjat: Liljeqvist, Matti Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja
sekä Liljeqvist, Matti: Heprea-suomi / aramea-suomi. Sanakirjassa saa olla ainoastaan oma nimi, alleviivauksia ja aakkosindeksi, ei muita merkintöjä. Muita apuvälineitä ei saa olla.

Tenttiohjeet
Käytännön ohjeita opiskeluun

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan sisältyviä teologisten kielten opintoja.