Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 6.9.2017
16:30 - 19:45
tors 7.9.2017
16:30 - 19:45
ons 13.9.2017
16:30 - 19:45
tors 14.9.2017
16:30 - 19:45
ons 20.9.2017
15:30 - 18:45
tors 19.10.2017
16:30 - 19:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston muiden koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita).
Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 17.8.17 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi sinulla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Tutustut erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallintooikeuden perusteisiin. Tunnistat julkisoikeudellisen tiedon lähteitä sekä tunnet keskeiset perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmän ja erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot.

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Pakollinen kirjallisuus:
Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet 2011, s. 63-244, 257-295, 333-364
Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus 2012, s. 64-94, 138-209, 228-251 ja 333-410.

Asteikolla 0 - 5

Luennot 24t + harjoitustehtävät + verkkotentti

Luentojen aikataulu: katso ylempää kohdasta Aikataulu. Kurssin Moodle-ympäristö avautuu viimeistään opetuksen alkaessa.

Harjoitustehtävät
Harjoitustehtävät tehdään verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Harjoitustehtävien palautusaikataulu:

1: 17.9.
2: 24.9.
3: 1.10.
4: 8.10.
5: 18.10.2017


Verkkotentti
Opintojakson tentti suoritetaan verkkotenttinä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

to 2.11.17 klo 17-20 HUOM! Tarkista viikonpäivä. (päivitetty 7.9.2017)
ke 13.12.17 klo 17-20
ke 17.1.18 klo 17-20