Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Föreläsningskurs 25.8.2020 - 7.5.2021
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Kurs 27.8.2019 - 7.5.2020
Sakkunnig i biologi 2 Cr Kurs 27.8.2019 - 7.5.2020
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Kurs 29.8.2017 - 20.4.2018
Sakkunnig i biologi 2 Cr Kurs 29.8.2017 - 3.5.2018