Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.5.2019 kl. 00:01 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 16.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Endast för studerande som har blivit godkända att utföra de pedagogiska studierna för ämneslärare, och som har biologi som första undervisningsämne.

Studeranden uppnår en god helhetsbild över grunderna i biologins olika ämnesområden, och fördjupar kunskapen i det man lärt sig tidigare. Via valet av vilka kapitel som tenteras av boken, kan studeranden repetera de delområden av biologin som är relevanta för ämneskunskapen under den egna kommande lärarbanan.

Boktenten avläggs på svenska eller finska, eftersom en målsättning med tenten är att studeranden kan referera en engelskspråkig bok som behandlar biologins olika delområden på sitt eget modersmål (svenska/ finska).

Rekommenderas att utföras då största delen av grund- och ämnesstudierna i biologi har avklarats.

Av boken tenteras kapitel 2 (cellbiologi), och därtill väljer man från kapitlen 3-8 fyra kapitel att tentera. I kapitlen 3-8 behandlas följande ämnesområden: genetik, evolutionens mekanismer, biologisk mångfald, växternas och djurens struktur och funktion, samt ekologi.

Boktent. Studier på egen tid.

Reece et al.: Campbell Biology (2011), 9. upplagan (eller nyare). Kapitel 2 tenteras, och därtill fyra valbara kapitel av följande: kapitel 3-8.

Lägg märke till att uppgifterna för bokens tionde upplaga är enligt följande: Campbell, N.A. et al.: Biology (2015), kapitlen som skall tenteras är desamma som ovan, men en del av kapitelnamnen har förändrats.

Bedöms på en skala 0-5.

Universitetslektor Helena Åström