Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

As long as the corona-virus restrictions are in effect, the course can be taken only as book exam in Examinarium or as home exam.

Anmäl dig
25.11.2019 kl. 12:00 - 31.7.2020 kl. 15:00

Beskrivning

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förklara och diskutera grundprinciperna för evolution, samt lösa problem i anknytning till detta.

Rekommenderad tidpunkt: Period I första läsåret

Examinarium-tentti

Deltagande i föreläsningar, övningar och nätbaserade uppgifter, och självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar.

Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Campbell Biology (Global Edition) 10 (2016) eller 11 (2017) upplagan.

Hemtent i Moodle (0-5). Genom att självständigt utföra nätbaserade övningsuppgifter kan man bli godkänd med vitsordet 1/5. Vitsordet kan höjas genom att delta i tenten.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska och öppen för alla intresserade vid fakulteterna i Vik och Gumtäkt.

Professor Liselotte Sundström