Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
25.3.2020 kl. 08:00 - 14.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förklara och diskutera grundprinciperna för evolution, samt lösa problem i anknytning till detta.

Rekommenderad tidpunkt: Period I första läsåret

Kursen består av föreläsningar, stödda av övningar i datorsal och självständiga övningar, med syfte att behandla grundprinciper, begrepp och mekanismer inom evolutionsbiologi.

Deltagande i föreläsningar, övningar och nätbaserade uppgifter, och självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar.

Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Campbell Biology (Global Edition) 10 (2016) eller 11 (2017) upplagan.

Hemtent i Moodle (0-5). Genom att självständigt utföra nätbaserade övningsuppgifter kan man bli godkänd med vitsordet 1/5. Vitsordet kan höjas genom att delta i tenten.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Voit olla yhteydessä tentaattoriin korvaavan suoritustavan sopimiseksi

Professor Liselotte Sundström