Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
20.11.2019 kl. 08:00 - 10.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 20.12.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Studerande i biologins kandidatprogram, samt ämneslärarstuderande med biologi som undervisningsämne.

Inga förhandskrav

Efter avklarat studieavsnitt har studeranden följande färdigheter:

  • känner till huvuddragen av djur- och växtrikens struktur och evolution i de grupper som behandlas under kursen
  • kan förklara hur djurs och växters struktur och funktion är anpassade till deras livsmiljö
  • behärskar grunderna för klassificeringen av djur och växter

kan använda central terminologi inom zoologi och botanik

Period 1, första studieåret.

På kursen behandlas djur- och växtrikets diversitet, utvecklingshistoria och grunderna för klassificering.

Under kursdelen som behandlar djur sätts betraktelsen av djurens struktur i ett större evolutionärt sammanhang. Djurprover gås igenom i systematisk ordning, och djurens anatomi studeras med hjälp av mikroskopiska studier och genom dissektion av avlivade djur. Representanter för alla taxonomiska djurgrupper behandlas.

Under växtdelen av kursen behandlas grunderna i växternas systematik, den yttre och inre strukturen, samt förökningsstrategier. Olika växtguppers livscykler behandlas, samt strukturen och funktionen hos fröväxternas olika växtdelar. På kursen används insamlat färskt växtmaterial, torra växtprover, herbariematerial, nätfloran Pinkka, samt egenhändigt gjorda och färdiga mikroskoppreparat. Kursen innefattar ett studiebesök till Naturhistoriska centralmuseets botaniska trädgård, och eventuellt en uteundervisningsgång.

Kursen har obligatorisk närvaro.

1) Zoologins kursdel: Kursarbetena utförs parvist. Studerandena behandlar avlivade djur, eller preparat, enligt lärarens instruktioner. Under studiebesöket görs uppgifter enligt principen för samordnad undervisning. Kursen innefattar eventuella tilläggsuppgifter och presentation av något tema; information om dessa ges under kursen. Kursdelen har obligatorisk närvaro. Vitsordet grundar sig på sluttentamen, samt eventuella andra obligatoriska uppgifter.

2) Botanikens kursdel: Kursarbetena utförs parvist. Kursmaterialet finns tillhanda eller insamlas av deltagarna. Under studiebesöket eller uteundervisningen görs uppgifter enligt principen för samordnad undervisning. Kursen innefattar eventuella tilläggsuppgifter och presentation av något tema; information om dessa i Moodle. Kursdelen har obligatorisk närvaro. Vitsordet grundar sig på sluttentamen, samt eventuella andra obligatoriska uppgifter.

Obligatoriskt kursmaterial:

Kurskompendium för den zoologiska och botaniska kursdelen, samt tilläggsmaterial i Moodle.

Rekommenderad tilläggsläsning:

+ Campbell, N.A., Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. 2015: Biology. Pearson Education. 10. upplagan – 1351 s. (eller nionde upplagan, eller en nyare upplaga) - den zoologiska och botaniska kursdelen.

Kursens slutvitsord baserar sig på delvitsorden från den zoologiska och botaniska delen. Bedöms på en skala 0-5.

Universitetslektor Helena Åström samt Ulrika Candolin.

Studieavsnittet kan inte ersättas av tidigare utförda studier.