Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.5.2019 kl. 00:01 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 16.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Ensisijaisesti biologian kandiohjelman opiskelijat, ja etenkin fysiologian ja neurotieteen aineopintojen kokonaisuutta suorittavat opiskelijat.

Tieteenalan opintokokonaisuus (30 op) tai osa siitä.

Suoritettuaan kirjallisuuskuulustelun opiskelija

  • ymmärtää syvällisemmin valitsemansa tieteenalan aihepiiriä
  • pystyy hyödyntämään oppimaansa tietoa tieteellisten artikkeleiden lukemisessa
  • pystyy kirjoittamaan ja keskustelemaan oppimastaan aiheesta

3. lukuvuoden periodi I; voi suorittaa jo toisen lukuvuoden keväällä tieteenala-opintokokonaisuuden yhteydessä.

Tyypillisesti viiden opintopisteen kirjallisuus käsittää noin 500-700 sivua englanninkielisen tieteellisen oppikirjan tekstiä, joka tentitään pääsääntöisesti yleisessä tenttitilaisuudessa.

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Kirjallisuudesta sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhteydessä.

Arvosteluasteikko 0 – 5.

Mikael Segerstråle.