Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
26.11.2018 kl. 12:00 - 21.1.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 14.1.2019
09:15 - 11:45
tors 17.1.2019
14:15 - 16:45
fre 18.1.2019
09:15 - 11:45
mån 21.1.2019
09:15 - 11:45
tors 24.1.2019
14:15 - 16:45
fre 25.1.2019
09:15 - 11:45
mån 28.1.2019
09:15 - 11:45
tors 31.1.2019
14:15 - 16:45
fre 1.2.2019
09:15 - 11:45
mån 4.2.2019
09:15 - 11:45
ons 6.2.2019
08:15 - 09:45
tors 7.2.2019
14:15 - 16:45
fre 8.2.2019
09:15 - 11:45
mån 11.2.2019
09:15 - 11:45
tors 14.2.2019
14:15 - 16:45
fre 15.2.2019
09:15 - 11:45
mån 18.2.2019
09:15 - 11:45
tors 21.2.2019
14:15 - 16:45
fre 22.2.2019
09:15 - 11:45
mån 25.2.2019
09:15 - 11:45
ons 27.2.2019
08:15 - 09:45
tors 28.2.2019
14:15 - 16:45
fre 1.3.2019
09:15 - 11:45
mån 11.3.2019
09:15 - 11:45
tors 14.3.2019
14:15 - 16:45
fre 15.3.2019
09:15 - 11:45
mån 18.3.2019
09:15 - 11:45
ons 20.3.2019
08:15 - 09:45
tors 21.3.2019
14:15 - 16:45
fre 22.3.2019
09:15 - 11:45
mån 25.3.2019
09:15 - 11:45
tors 28.3.2019
14:15 - 16:45
fre 29.3.2019
09:15 - 11:45
mån 1.4.2019
09:15 - 11:45
tors 4.4.2019
14:15 - 16:45
fre 5.4.2019
09:15 - 11:45
mån 8.4.2019
09:15 - 11:45
ons 10.4.2019
08:15 - 09:45
tors 11.4.2019
14:15 - 16:45
fre 12.4.2019
09:15 - 11:45
mån 15.4.2019
09:15 - 11:45
ons 24.4.2019
08:15 - 09:45
tors 25.4.2019
14:15 - 16:45
fre 26.4.2019
09:15 - 11:45
mån 29.4.2019
09:15 - 11:45
tors 9.5.2019
14:15 - 16:45
mån 13.5.2019
09:15 - 11:45
tors 16.5.2019
14:15 - 16:45
fre 17.5.2019
09:15 - 11:45
ons 22.5.2019
08:15 - 09:45
tors 23.5.2019
14:15 - 16:45
mån 27.5.2019
08:15 - 11:45

Beskrivning

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti biologian kandiohjelman opiskelijoille, jotka tähtäävät neurotieteen maisteriohjelmaan. Suoritus 15 op laajuudessa on tarkoitettu maisteriohjelman neurotieteen tai fysiologian opintosuuntaan aikoville, 10 op suoritus riittää aineenopettajan opintosuuntaan aikoville ja muille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee biologian kandiohjelman ensimmäisen vuoden opintojen sisällön.

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys eläinten elintoiminnoista, niiden säätelystä ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista molekyyleistä organismiin, sekä rakenteiden ja funktioiden tiiviistä yhteydestä. Opiskelija osaa analysoida miten vastaavat perustehtävät on eri eläinryhmissä ratkaistu eri tavoin riippuen ekologiasta ja evoluutiohistoriasta.

Periodit III-IV, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna.

Seminaariosuus 10 op: Opintojakso kattaa koko eläinfysiologian, oppikirjan Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology mukaan.

Syventävä osuus 5 op: Seminaariosuudella käsiteltyihin aiheisiin syvennytään tarkastellen fysiologista säätelyä ja säätelyjärjestelmiä toiminnallisina kokonaisuuksina.

Seminaariosuus 10 op: Suoritus perustuu osallistumiseen seminaariin, ryhmätyöskentelyyn ja omatoimiseen opiskeluun. Jokaisen seminaarikerran alussa suoritetaan alkukuulustelu käsiteltävästä kirjaluvusta, jonka opiskelija lukee etukäteen. Interaktiivinen seminaarityöskentely (29 x 3h) syventää sisällön ymmärtämistä. Seminaari ja kirja jakautuvat kuuteen osioon ja tentitään vastaavasti kuutena välikuulusteluna.

Syventävä osuus 5 op: Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn sekä itsenäisten ja ryhmätehtävien suorittaminen.

Hill RW, GA Wyse & M Anderson: Animal Physiology, 4th edition. Sinauer, 2016. Myös saman kirjan 3. (2012) ja 2. laitos (2008) käyvät.

Seminaariosuus 10 op: Alkukuulustelut ja kuusi välikuulustelua arvioidaan asteikolla 0-5. Seminaariosuuden loppuarvosanaan vaikuttavat alkukuulustelut 25 %:n painolla ja välikuulustelu 75 %:n painolla.

Syventävä osuus 5 op: Arvioidaan asteikolla 0-5 (arviointiperusteet kuvataan opintojakson Moodle-sivulla tai muulla vastaavalla verkkosivulla).

Kokonaisarvosana 15 op suorituksessa määräytyy suhteessa 75% seminaariosuus, 25% syventävä osuus (hyväksytty 15 op suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta sekä seminaari- että syventävässä osuudessa).

Professori Kristian Donner (seminaariosuus ja välikuulustelut).

Yliopistonlehtori Reijo Käkelä ja yliopistonlehtori Mikael Segerstråle (syventävä osuus).

Korvaa opintojakson 522018 Eläinfysiologian seminaari 9 op.