Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
GNSS Technologies (HT) 5 Cr Nättentamen 29.4.2020 - 29.4.2020
GNSS Technologies (HT) 5 Cr Allmän tent 20.11.2019 - 20.11.2019
GNSS Technologies (HT) 5 Cr Allmän tent 4.9.2019 - 4.9.2019
GNSS Technologies (HT) 5 Cr Allmän tent 12.6.2019 - 12.6.2019
GNSS Technologies (HT/U) 5 Cr Allmän tent 2.5.2019 - 2.5.2019
GNSS Technologies 5 Cr Kurstentamen 6.3.2019 - 6.3.2019
GNSS Technologies 5 Cr Föreläsningskurs 2.11.2018 - 15.2.2019