Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.1.2020 kl. 12:00 - 3.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 13.3.2020
16:00 - 18:00

Beskrivning

OL/våren O3 grundexamensstuderande

Studenten ska ha slutfört årskurserna O1 och O2 samt höstens studier på årskurs O3.

Kursen ger förutsättningar att planera och genomföra behandlingen av patienter i olika åldrar som en del av den övergripande vården.

Efter avslutad kurs har den studerande följande färdigheter:

 • Behärskar parodontal behandling som en del av den övergripande mun- och tandvården
 • Behärskar planeringen av den övergripande vården av kariespatienter i fråga om icke-operativ och operativ behandling
 • Har kännedom om de grundläggande principerna för vården av oral- och maxillofacialkirurgiska patienter och de specialbestämmelser för hygien som gäller i vården
 • Känner till den teoretiska grunden för tandextraktion och suturering av sår i munnen samt instrumenten för oral kirurgi
 • Känner till pulpasjukdomars etiologi och patogenes och förstår hur rotkanalsinfektioner kan förebyggas och behandlas
 • Känner till huvuddragen i Finlands social- och hälsovårdssystem och principerna för kvalitet och patientsäkerhet inom munhälsovården
 • Har god interaktionsförmåga visavi olika patientgrupper

O3 våren, januari–mars

 • Patientspecifik parodontal diagnos och behandlingsplan
 • Fastställande av vårdprognos och långtidsprognos för tänderna samt utvärdering av behandlingsresultatet
 • Systemisk och lokal medicinering i parodontalvård
 • Akutsituationer som gäller parodontium
 • Systemisk inflammation orsakad av parodontal infektion, och dess betydelse för allmänhälsan
 • Parodontal underhållsbehandling, timing och åtgärder
 • Kariesprevention i patientarbetet: forskningsresultat och praktiskt utförande
 • Val av material i reparativ kariesbehandling och materialens hållbarhet
 • Särdragen i oral- och maxillofacialkirurgisk vård av en medicinsk riskpatient
 • Specialkrav på hygien i kirurgisk vård
 • Tandextraktioner och behandling av därtill hörande komplikationer
 • Suturering av orala sår
 • Mun- och käkkirurgiska instrument
 • Undersökning av rotbehandlingspatient och endodontisk diagnos
 • Centrala rotbehandlingsmaterial och rotbehandlingsmetoder
 • Aseptiskt arbetssätt
 • Förebyggande av komplicerade rotbehandlingsfall
 • Restaurering av och prognos för rotbehandlade tänder
 • Planering och genomförande av behandlingen som en del av den övergripande vården
 • Det finländska social- och hälsovårdssystemets struktur och verksamhet
 • Principerna för kvalitet och patientsäkerhet inom munhälsovården
 • Interaktion med olika patientgrupper
 • Professionell etik i mötet med patienten

Föreläsningar 55 h, seminarier och fallstudieundervisning 10 h, grupparbeten 20 h, webbuppgifter 20 h

Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, simulaatioharjoitukset, case-opetus, ryhmätyöt, verkkotehtävät.

Kirjallinen tentti, verkkotentti, suukirurgisten instrumenttien tunnistustentti.

Föreläsnings- och övningskompendier samt övrigt material på Moodle

Newman MG et al.: Carranza’s Clinical Periodontology, Saunders Elsevier 2012, 11:e upplagan, kapitlen 10, 17, 30–42, 48, 78–79 eller motsvarande kapitel i en nyare upplaga; föreläsnings- och webbmaterial

Meyer-Lueckel H et al.: Caries Management – Science and Clinical Practice. 2013, kapitel 20

Haapasalo M et al.: Käytännön juurihoito. 2009 eller Bergenholtz G et al.: Textbook of Endodontology (2:a upplagan, 2009)

Hupp J et al.: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Elsevier 2014, 6:e upplagan: Del 1 kapitel 3 och 4, Del 2 i sin helhet

Föreläsningar, seminarier, övningsarbeten, simulationsövningar, fallstudieundervisning, grupparbeten, webbuppgifter.

Skriftlig tentamen, webbtentamen, tentamen för identifiering av munkirurgiska instrument

Mellanutvärdering med vitsordet godkänd–underkänd. Sluttentamen för studieavsnittet omfattar frågor från de olika ämnesområdena. Vitsordet för studieavsnittet avgörs av sluttentamen, som bedöms enligt skalan 0–5. För godkänd prestation krävs 60 % rätta svar i tentamen. Vidare måste man få godkänt betyg i alla ämnesområden. Den ämnesspecifika bedömningen påverkar slutvitsordet i ämnesområdet.

Kliniska läraren Aura Heimonen (aura.heimonen@helsinki.fi)

Universitetslektor Kaija Hiltunen (kaija.hiltunen@helsinki.fi)

Universitetslektor Anja Kotiranta (anja.kotiranta@helsinki.fi)

Universitetslektor Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Universitetslektor Irja Ventä (irja.venta@helsinki.fi)

Undervisningsspråket är finska. I undervisningen används webbverktyget Moodle.

Föreläsningar 55 h

Seminarier och fallstudieundervisning 10 h

Grupparbeten 20 h, webbuppgifter 20 h

Självständiga studier + tentamina 112 h

= 8 sp

Yliopistonlehtori Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Aura Heimonen (aura.heimonen@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Anja Kotiranta (anja.kotiranta@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Päivi Siukosaari (paivi.siukosaari@helsinki.fi)

Yliopistonlehtori Irja Ventä (irja.venta@helsinki.fi)

Studieavsnittet ersätter följande studieavsnitt i det gamla curriculumet: 350229 Kariologian jatkokurssi (Fortsättningskurs i kariologi), 350089 Suu- ja leukakirurgian peruskurssi (Grundkurs i oral och maxillofacial kirurgi), 350004 Endodontia (Endodonti), 350010 Kliininen parodontologia (Klinisk parodontologi), 350047 Vuorovaikutus potilaan kanssa (Läkar-patient-kommunikation)