Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.1.2019 kl. 12:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 9.8.2019
08:30 - 11:30

Beskrivning

OL-grundexamensstuderande i årskurs O3

Ocklusionen I

Efter slutfört studieavsnitt har studenten följande kunskaper och färdigheter:

 • Känner igen bettavvikelser som kräver tandreglering
 • Förstår principerna för fasta tandställningars struktur och användning
 • Har kunskap om vävnadsförändringar som anknyter till tandregleringen och förstår betydelsen av upprätthållande behandling
 • Har kunskap om principerna för rättidig diagnos och behandling av saknade och retinerade tänder
 • Har kunskap om principerna för diagnos och behandling av störningar i käksystemet
 • Känner till skillnaden mellan fysiologisk och icke-fysiologisk ocklusion och hur det fastställs på tandförsedda och tandlösa personer
 • Är insatt i smärtfysiologi och smärtdiagnostik
 • Behärskar de olika protetiska strukturerna

O3 våren, februari–april

1. Ett fungerande bett och hur det fastställs i olika slags tanduppsättningar

2. Bettet och parodontium

3. Fasta tandställningars struktur och användning

 • Biomekanik i ortodontin
 • Brackets, bågar och centrala instrument i behandlingen med fast tandställning
 • Böjning och ligatur av fast båge
 • Problem i samband med tandreglering
 • Vävnadsförändringar och retention i tandregleringen
 • Att fästa retentionstråd

4. Saknade och retinerade tänder, deras behandlingsprinciper och metoder

5. Bettfysiologisk undersökning och diagnos

 • Bettfysiologiska symptom och fynd
 • Käkledssjukdomar och deras bilddiagnostik
 • Bettfysiologisk behandling och medicinering
 • Framställning av bettskena
 • Neurofysiologiska faktorer i bettstörningar

6. Tandreglering och vårdgaranti

 • Vad bör behandlas på hälsovårdscentralerna?
 • Screening av potentiella tandregleringspatienter
 • Inledande undersökning av tandregleringspatient

Material för föreläsningarna och övningsarbetena.

Mitchell L: An Introduction to Orthodontics Paperback. OUP Oxford; 4 edition (2013) Avsnitten 14–16, 18, 23

Whaites E., Drake N: Essentials of Dental Radiography and Radiology 5th ed. China; Elsevier 2013. Ur avsnitt 30: The temporomandibular joint.

Jeffrey P Okeson: Management of Temporomandibular Disorders and occlusion, senaste upplagan

Laskin, D.M., Greene, C.S. & Hylander, W.L.: Temporomandibular Disorders, Quintessence Publishing Co, Inc, senaste upplagan

Carranza´s Clinical Periodontology Chapter 29, Periodontal response to external forces.

Framställning av bettskena: undersökning, avtryck, provning, slipning, kontroller

Föreläsningar, seminarier, övningsarbeten, simulationsövningar, fallstudieundervisning, kliniska grupparbeten, webbuppgifter. E-mellantentamen, skriftlig sluttentamen för kursen Studieavsnittet innehåller obligatoriska föreläsningar, till vilka det hör förhandsuppgifter.

Mellanutvärdering med vitsordet godkänd–underkänd. Vitsordet för studieavsnittet bestäms av sluttentamen som bedöms enligt skalan 0–5. För godkänd prestation krävs 60 % rätta svar i tentamen. Vidare måste man få godkänt betyg i alla ämnesområden. Om studenten får underkänt i ett av ämnesområdena i tentamen måste hela tentamen tas om. Framgången i ett ämnesområde påverkar dess slutvitsord.

Universitetslektor Janna Waltimo-Sirén (janna.waltimo-siren@helsinki.fi)

Universitetslektor Pia Heikkilä (pia.heikkila@helsinki.fi)

Professor David Rice (david.rice@helsinki.fi)

Professor Pentti Kemppainen (pentti.kemppainen@helsinki.fi)

Universitetslektor Elmira Pakbaznejad (elmira.pakbaznejad@helsinki.fi)

Universitetslektor Terhi Karaharju-Suvanto (terhi.karaharju-suvanto@helsinki.fi)

Docent Tuula Palotie (tuula.palotie@hus.fi)

Universitetslektor Kaija Hiltunen (kaija.hiltunen@helsinki.fi)

Undervisningsspråket är finska.

Föreläsningar 45 h

Seminarier 6 h

Grupparbeten 13 h

Föreläsningar som självständiga studier 23 h, seminarium 4 h, smågruppsundervisning 10 h

Litteratur 36

Tentamina, webbtentamina

Studiepoäng: 5

Studieavsnittet ersätter följande studieavsnitt i det gamla curriculumet: 350260 Purentavirheiden hoito ja oikomiskojeet (Behandling av bettavvikelser, tandställningar), 350202 Purentaelimistön toiminta II (Käksystemets funktion II), 350222 Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet (Protetisk vård, planering och grunder)