TENTTIJAKSO / EXAM PERIOD 11.-24.11.

Ohjeita Kumpulan kampuksen koulutusohjelmissa opiskeleville / Instructions for students studying at the Kumpula campus.

(For English, please see below)

TERVETULOA SUORITTAMAAN OPISKELIJAN DIGITAIDOT: SYVENTÄVÄT TAIDOT -OPINTOJAKSOA!

Aloita opintojakson suoritus kirjautumalla Moodlessa kurssialueelle: DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Kumpula): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33025

Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä. Tarkat suoritusohjeet ovat kurssialueella.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Voit vapaasti harjoitella kurssialueen oppimateriaaleilla valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella.
********************************************************************************
Moodle-kurssialueelle kirjautumisessa tarvittavan kurssiavaimen saat Moodlesta, kurssialueen esittelystä (kurssialueen nimen alapuolelta).

Jos haluat osallistua verkkotenttiin yllä mainitulla tenttijaksolla, löydät näyttökokeen avaavan salasanan tältä kurssisivulta kohdasta MATERIAALIT sen jälkeen kun olet ilmoittautunut tenttijaksolle WebOodissa.
********************************************************************************
Näyttökokeen salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei valitettavasti voida rekisteröidä.

Jos et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

WELCOME TO THE COURSE STUDENT'S DIGITAL SKILL: ADVANCED SKILLS!

First log in to the Moodle course area: DIGI-100B Student's digital skills: advanced skills (Kumpula): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33025&lang=en

The instructions for taking the course can be found in the course area. You will study independently using the online course materials (reading material, exercises and entry level tests). You will find these in the course area. The course is completed with a final examination taken as an online examination, also in the course area.

When you feel ready, register for the online examination period of your choice in WebOodi. During the academic year, there are several examination periods and you can choose the one that is best suited to your schedules. The course area is available throughout the academic year. You can practise freely with the course materials also outside the examination period you chose. The scores of the entry level tests you have taken are stored in the course area until the end of the academic year.
********************************************************************************
You will find the course key required for log-in in the Moodle course area introduction, below the course area name.

After you have saved your registration for the exam period in WebOodi, you can find the password that opens the exam on the course page, under MATERIAL.
********************************************************************************
It is prohibited to share the exam password with anyone. Participation in the online examination always requires a personal registration in WebOodi. Unfortunately, the results of anyone participating in the exam without registration cannot be registered.

If you cannot participate the online examination, cancel your registration in WebOodi at the latest on the last registration date.

Anmäl dig
11.11.2019 kl. 00:00 - 24.11.2019 kl. 22:00

Material

Beskrivning

Maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmissa opiskelevat. Opintojakso on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. För information om avläggandet av studieavsnittet på svenska sök i WebOodi med kod DIGI-400B.

Huom! Alla luetelluissa koulutusohjelmissa opintojakson DIGI-100B sijaan suoritetaan koulutusohjelman oma kurssi.

  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa: TKT50003 Tietokone työvälineenä tai MAT20004 Latex-kurssi
  • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: FYS4017 Fysikaalisten tieteiden TVT-opinnot
  • Kemian kandiohjelmassa: KEK404 Kemistin digitaidot
  • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa: MFK-408 Aineenopettajan digitaaliset työkalut I
  • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa: TKT50003 Tietokone työvälineenä -kurssi

DIGI-100A Studentens digitalkompetens: orientering, eller motsvarande studieavsnitt (DIGI-000A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A, AYDIGI-500A).

Bearbetning och framställning av data: Målsättning är att du vet vilka verktyg (program) som du ska använda för dina olika arbeten och att du behärskar grundprinciperna för hur verktygen används. Du ska också veta hur man överför information från ett program till ett annat.

Studieavsnittet genomförs efter studieavsnittet DIGI-100A. Dessutom rekommenderas man att studieavsnittet genomförs under första studieår. Studieavsnittet ordnas årligen på vår- och höstterminen.

Studieavsnittet behandlar bearbetning och presentation av data.

Självstudiematerial till studieavsnittet (fördjupade studier, 1 sp):

http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/

Studieavsnittet bedöms antingen som godkänt eller underkänt. För att studieavsnittet ska bedömas som godkänt krävs minst 70 % av provets maxpoäng.

Kirjaudu ensin Moodlessa (moodle.helsinki.fi) kurssialueelle: DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Kumpula), jolta löydät opintojakson tarkemmat suoritusohjeet. Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Voit harjoitella vapaasti kurssialueen oppimateriaaleilla myös valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella. Suorittamasi lähtötasotestien pisteet säilyvät kurssialueella lukuvuoden loppuun asti. Huomioi kuitenkin, että opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opintojen alussa.

Sen jälkeen kun olet tallentanut ilmoittautumisesi verkkotenttijaksolle löydät verkkotentin salasanan ja muita verkkotenttiin liittyviä ohjeita tenttijakson kurssisivulta (ks. kohta MATERIAALIT). Ilmoittautumisen jälkeen löydät kurssisivun linkin myös Opintoni-sivuilta, kohdasta Tentit. Huomaa, että kurssisivu ja Moodle-kurssialue ovat eri asioita!

Salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei valitettavasti voida rekisteröidä.

Joe et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

Voit yrittää tenttiä 2 kertaa jokaisessa tenttijaksossa. Huomioi, että yritysten välille on määritelty viikon tauko, jolloin tenttiä ei voi suorittaa.

Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut (digitaidot@helsinki.fi).

Studieperioden är den senare delen av studieperioden DIGI-100, Studentens digitalkompetens (Gumtäkt), 3 sp. Dessutom avläggs studieperioden: DIGI-000A Studentens digitalkompetens: orientering (Gumtäkt).

Inom följande utbildningsprogram avläggs utbildningsprogrammets egen kurs i stället för DIGI-100B:

  1. I kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper: TKT50003 Datorn som verktyg eller MAT20004 Latex-kurs
  2. I kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper: FYS4017 IKT-studier inom de fysikaliska vetenskaperna
  3. I kandidatprogrammet för kemi: KEK404 Kemistens digitala kompetens
  4. I kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi: MFK-408 Ämneslärarens digitala verktyg I
  5. I kandidatprogrammet datavetenskap: TKT50003 Kursen Datorn som verktyg