NÄTTENTAMENSPERIOD 9.3.-22.3.

Anvisningar för avläggandet

Välkommen för att avlägga studieavsnittet Studentens digitalkompetens!

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33022

Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden. Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden.

*********************************************************************************************

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet under kursområdets namn.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se MATERIAL.

*********************************************************************************************

Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.
MoodleKurssiavain: Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet i Moodle (under kursområdets namn.)

Anmäl dig
9.3.2020 kl. 00:00 - 22.3.2020 kl. 22:00

Material

Beskrivning

Studerande som avlägger studieavsnittet på svenska. Studieavsnittet är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

Introduktion till datoranvändning: Målsättning är att du har de kunskaper som krävs för att hantera en dator och tilläggsutrustning samt filer och kataloger. Dessutom klarar du av att lösa de vanligaste problemsituationerna som kan uppstå då du använder en dator, behärskar grunderna i användning av Internet och känner till begreppet "netikett", dvs. hur man beter sig på Internet.

IT-miljön vid Helsingfors universitet: Målsättningar är att du vet hur du ska använda den informationstekniska miljön vid Helsingfors universitet och den service som den erbjuder. Dessutom ska du känna till vilka webbstudietjänster vid HU som du kan använda dig av som stöd för dina studier.

Informationssökning: Målsättning är att du vet hur du ska använda de olika tjänsterna som erbjuds av biblioteken vid HU, och vet hur du ska söka efter information i olika källor. Du känner till olika sökmetoder och vet hur du kan använda dem till att effektivera dina studier. Du känner även till grundprinciperna för upphovsrätt.

Datasäkerhet och dataskydd: Målsättning är att du förstår vikten och betydelsen av datasäkerhet och dataskydd för dina studier och livet i övrigt. Dessutom vet du hur kan påverka ditt eget dataskydd genom dina egna val.

Det rekommenderas att man genomförs studieavsnittet så fort som möjligt i början av studierna, antingen under orienteringsperioden eller period I men senast under period II. Studieavsnittet ordnas årligen på vår- och höstterminen.

Studieavsnittet behandlar grunderna i datateknik, IT-miljön vid Helsingfors universitet, informationssökning och grunderna i informationssäkerhet.

Självstudiematerial till studieavsnittet (Delar: Introduktion, IT-miljön vid HU, Informationssökning, Datasäkerhet): http://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/

Studieavsnittet bedöms antingen som godkänt eller underkänt. För att studieavsnittet ska bedömas som godkänt krävs minst 70 % av provets maxpoäng.

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet: DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering. Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden.

Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden. Poängen för de nivåtester du gjort finns kvar på kursområdet ända till slutet av läsåret.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se länken nedan under ”Kurssidan”. Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan. Observera att kurssidan och Moodle-kursområdet är olika saker.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Du kan prova tentera 2 gånger i varje tentamensperiod. Observera att det finns en veckas paus mellan försök omgången.

Undervisningsteknologiservicen ansvarar för studieavsnittet (digikompetens@helsinki.fi).

Delprestation för studieperioden DIGI-400, Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig). Dessutom avläggs studieperioden DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (Svenskspråkig).