NÄTTENTAMENSPERIOD 30.3.-12.4.

Anvisningar för avläggandet

Välkommen för att avlägga studieavsnittet Studentens digitalkompetens: fördjupade studier

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet DIGI-400B Studenten's digitalkompetens: fördjupade studier (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33023).

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet under kursområdets namn. Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde. Anmäl dig sedan till önskad nättentamensperiod via WebOodi.

Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema. Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden.
*********************************************************************************************
Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på denna sida. Se MATERIAL.
*********************************************************************************************
Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet i Moodle (under kursområdets namn.)

Anmäl dig
30.3.2020 kl. 00:00 - 12.4.2020 kl. 22:00

Material

Beskrivning

Studerande som avlägger studieavsnittet på svenska. Studieavsnittet är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

OBS! Inom följande utbildningsprogram avläggs utbildningsprogrammets egen kurs i stället för studieavsnittet DIGI-400B:

  • I utbildningsprogrammet för medicin: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap 1 sp
  • I utbildningsprogrammet för odontologi: DIGI-300B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – läkarvetenskap 1 sp
  • I kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper: TKT50003 Datorn som verktyg eller MAT20004 Latex-kurs
  • I kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper: FYS4017 IKT-studier inom de fysikaliska vetenskaperna
  • I kandidatprogrammet för kemi: KEK404 Kemistens digitala kompetens
  • I kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi: MFK-408 Ämneslärarens digitala verktyg I
  • I kandidatprogrammet datavetenskap: TKT50003 Kursen Datorn som verktyg

DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering, eller motsvarande studieavsnitt (DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, AYDIGI-500A).

Bearbetning och framställning av data: Målsättning är att du vet vilka verktyg (program) som du ska använda för dina olika arbeten och att du behärskar grundprinciperna för hur verktygen används. Du ska också veta hur man överför information från ett program till ett annat.

Studieavsnittet genomförs efter studieavsnittet DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp). Dessutom rekommenderas man att studieavsnittet genomförs under första studieår. Studieavsnittet ordnas årligen på vår- och höstterminen.

Studieavsnittet behandlar bearbetning och presentation av data.

Studieavsnittet bedöms antingen som godkänt eller underkänt. För att studieavsnittet ska bedömas som godkänt krävs minst 70 % av provets maxpoäng.

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet: DIGI-400B Studenten's digitalkompetens: fördjupade studier (svenskspåkig). Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden.

Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden. Poängen för de nivåtester du gjort finns kvar på kursområdet ända till slutet av läsåret.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan.

Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan. Observera att kurssidan och Moodle-kursområdet är olika saker.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Du kan prova tentera 2 gånger i varje tentamensperiod. Observera att det finns en veckas paus mellan försök omgången.

Undervisningsteknologiservicen ansvarar för studieavsnittet (digikompetens@helsinki.fi).

Studieperioden är den senare delen av studieperioden DIGI-400, Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig), 3 sp. Dessutom avläggs studieperioden: DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig), 1 sp.