Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Perspectives on sustainable consumption 5 Cr Föreläsningskurs 2.9.2020 - 14.10.2020
Perspectives on sustainable consumption 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2019 - 16.10.2019
Perspectives on sustainable consumption 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2018 - 17.10.2018
Näkökulmia kestävään kulutukseen 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2017 - 16.10.2017