Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Beskrivning

Taloustieteen kandidaattiohjelma vastaa opintojaksosta, joka kuuluu taloustieteen kandiohjelman aineopintoihin. Opintojakso on tarjolla vain pääaineopiskelijoille.

Suositellut edeltävät opinnot ovat TA3a, TA3b, TA3c, TA4a, TA4b ja TA4c.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelua ja hänellä on kyky käsitellä taloustieteellisiä ongelmia. Hän oppii kirjoittamaan taloustieteellistä tekstiä, esitelmöimään ja keskustelemaan kriittisesti mutta rakentavasti. Opintojaksolla arvioidaan myös toisten opiskelijoiden kirjoituksia tavoitteena auttaa kirjoittajaa kehittämään taloustieteellistä otettaan.

1. ja 2. periodi sekä 3. ja 4. periodi. Opintojakso suositellaan tehtäväksi kolmantena opintovuonna.

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on harjaannuttaa lähdemateriaalin hankkimiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön, suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esitystapaan sekä tieteelliseen keskusteluun valitusta taloustieteellisestä teemasta.

Arvostelu perustuu kirjallisesti esitettyyn seminaarityöhön, sen perusteella laadittuun esitelmään sekä opiskelijan toimimiseen toisten opiskelijoiden opponenttina. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan seminaarimuotoisena ja siihen kuuluu pakollisia luentoja, kirjallinen seminaarityö sekä esitelmä ja opponointi. Seminaarin yhteydessä perehdytään kirjaston elektronisiin palveluihin.