Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 09:00 - 1.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
fre 1.11.2019
14:15 - 15:45
fre 8.11.2019
14:15 - 15:45
fre 15.11.2019
14:15 - 15:45
fre 22.11.2019
14:15 - 15:45
fre 29.11.2019
14:15 - 15:45

Övrig undervisning

01.11. - 22.11.2019 fre 14.15-15.45
29.11.2019 fre 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
06.09.2019 fre 12.15-13.45
17.09. - 01.10.2019 tis 14.15-15.45
17.10.2019 tors 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
06.09.2019 fre 14.15-15.45
20.09.2019 fre 10.15-11.45
27.09. - 04.10.2019 fre 14.15-15.45
18.10.2019 fre 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
09.09. - 07.10.2019 mån 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
10.09.2019 tis 08.15-09.45
13.09.2019 fre 10.15-11.45
25.09.2019 ons 14.15-15.45
30.09.2019 mån 10.15-11.45
08.10.2019 tis 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
06.09.2019 fre 10.15-11.45
18.09.2019 ons 10.15-11.45
27.09.2019 fre 10.15-11.45
04.10.2019 fre 10.15-11.45
08.10.2019 tis 08.15-09.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
13.09.2019 fre 12.15-13.45
20.09. - 04.10.2019 fre 12.15-13.45
18.10.2019 fre 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
05.09.2019 tors 14.15-15.45
16.09. - 07.10.2019 mån 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
10.09. - 01.10.2019 tis 10.15-11.45
18.10.2019 fre 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska
09.09.2019 mån 14.15-15.45
17.09. - 08.10.2019 tis 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text
 • kunna använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons
 • kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas. Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Kursinnehåll:

 • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och argumentera
 • hantering av källor
 • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

 • Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.
 • Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.
 • Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
 • Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis).

Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen