Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 09:00 - 1.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 9.9.2019
12:15 - 13:45
ons 18.9.2019
10:15 - 11:45
tis 24.9.2019
08:15 - 09:45
mån 30.9.2019
10:15 - 11:45
ons 2.10.2019
10:15 - 11:45
mån 7.10.2019
10:15 - 11:45
mån 14.10.2019
10:15 - 11:45
fre 18.10.2019
13:15 - 14:45

Övrig undervisning

02.10.2019 ons 14.15-15.45
09.10.2019 ons 10.15-11.45
15.10.2019 tis 08.15-09.45
Undervisningsspråk: Finska
09.09.2019 mån 10.15-11.45
16.09.2019 mån 14.15-15.45
24.09.2019 tis 10.15-11.45
01.10.2019 tis 10.15-11.45
02.10.2019 ons 12.15-13.45
08.10.2019 tis 10.15-11.45
14.10.2019 mån 12.15-13.45
16.10.2019 ons 12.15-13.45
Anne Malin
Undervisningsspråk: Finska
09.09.2019 mån 12.15-13.45
18.09.2019 ons 10.15-11.45
24.09.2019 tis 08.15-09.45
30.09.2019 mån 10.15-11.45
02.10.2019 ons 10.15-11.45
07.10.2019 mån 10.15-11.45
14.10.2019 mån 10.15-11.45
18.10.2019 fre 13.15-14.45
Anne Malin
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin