Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 11.12.2019
10:00 - 11:45
mån 13.1.2020
12:15 - 13:45
tis 11.2.2020
16:00 - 17:30
tis 21.4.2020
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

16.01.2020 tors 10.15-11.45
23.01.2020 tors 12.15-15.45
04.02.2020 tis 12.15-13.45
13.02.2020 tors 08.15-11.45
27.02.2020 tors 12.15-15.45
Anne Malin
Undervisningsspråk: Finska
16.01.2020 tors 12.15-13.45
23.01.2020 tors 08.15-11.45
04.02.2020 tis 10.15-11.45
13.02.2020 tors 12.15-15.45
27.02.2020 tors 08.15-11.45
Anne Malin
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää taitokasvatuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä yleissivistävän koulutuksen ulkopuolella (kotitaloustieteessä myös yleissivistävässä koulutuksessa)
  • kykenee toimimaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää erityisryhmien taitokasvatuksen piirteitä
  • hallitsee erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen kuuluvia vuorovaikutuskäytäntöjä harjoittelupaikan toimintakulttuurissa
  • kykenee suunnittelemaan monipuolisia opetuskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
  • ymmärtää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja osaa kehittää ja tarkastella niitä kriittisesti.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuuksia pienryhmässä sekä itsenäisesti. Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoa ja kokemuksia erilaisista oppijoista ja opetuksesta sekä yleissivistävässä että vapaan sivistystyön opetuksessa.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

ke 11.12.2019 klo 10.00-11.45 pidetään Työväenopiston info. Opetus alkaa vasta III periodissa ja ilmoittautuminen soveltavaan harjoitteluun alkaa 11.12.2019.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin