Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 09:00 - 1.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 5.9.2019
12:30 - 14:00
tis 10.9.2019
12:30 - 14:00

Övrig undervisning

23.09.2019 mån 14.15-15.45
01.10.2019 tis 10.00-11.30
10.10.2019 tors 10.00-11.30
14.10.2019 mån 14.15-15.45
25.11.2019 mån 12.30-15.45
Sirpa Kokko
Undervisningsspråk: Finska
24.09. - 08.10.2019 tis 08.15-09.45
14.10.2019 mån 12.30-14.00
29.11.2019 fre 08.15-11.30
Sirpa Kokko
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen kaikille käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Pakollinen kirjallisuus:

Suositeltava kirjallisuus:

  • Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L. ym. (2010) (toim.) Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. Helsingin yliopisto: CICERO Learning. Saatavilla verkossa: http://helda.helsinki.fi//handle/10138/15628
  • Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014) (toim.) Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
  • Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen, L. (2004). Praktikumikäsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto. Saatavilla verkossa: www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja
  • Muita lähteitä ja artikkeleita sopimuksen mukaan.

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/täydennettävä/hyväksytty.

Yliopistonlehtori Sirpa Kokko

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.