Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 10.4.2021 - 10.4.2021
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 6.2.2021 - 6.2.2021
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Föreläsningskurs 26.10.2020 - 14.12.2020
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 17.3.2020 - 17.3.2020
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 28.1.2020 - 28.1.2020
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurs 28.10.2019 - 16.12.2019
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 19.3.2019 - 19.3.2019
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 29.1.2019 - 29.1.2019
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurs 29.10.2018 - 17.12.2018
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 8.5.2018 - 8.5.2018
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 6.3.2018 - 6.3.2018
Fysiikan ja kemian didaktiikka 5 Cr Kurs 30.10.2017 - 18.12.2017
Fysik och kemi didaktik 5 Cr Allmän tent 24.10.2017 - 24.10.2017