Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.8.2017 kl. 09:00 - 23.10.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 30.10.2017
12:15 - 13:45
mån 6.11.2017
10:15 - 11:45
mån 13.11.2017
12:15 - 13:45
mån 20.11.2017
10:15 - 11:45
fre 24.11.2017
12:15 - 13:45
fre 1.12.2017
12:15 - 13:45

Övrig undervisning

01.11.2017 ons 08.15-11.45
08.11.2017 ons 12.15-15.45
14.11.2017 tis 08.15-11.45
22.11.2017 ons 08.15-11.45
27.11.2017 mån 12.15-15.45
07.12.2017 tors 08.15-11.45
15.12.2017 fre 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
31.10.2017 tis 12.15-15.45
07.11.2017 tis 08.15-11.45
17.11.2017 fre 12.15-15.45
21.11.2017 tis 08.15-11.45
01.12.2017 fre 08.15-11.45
07.12.2017 tors 08.15-11.45
13.12.2017 ons 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
03.11.2017 fre 08.15-11.45
09.11.2017 tors 14.15-17.45
17.11.2017 fre 08.15-11.45
24.11.2017 fre 08.15-11.45
30.11.2017 tors 08.15-11.45
07.12.2017 tors 08.15-11.45
12.12.2017 tis 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
31.10.2017 tis 08.15-11.45
10.11.2017 fre 08.15-11.45
15.11.2017 ons 12.15-15.45
23.11.2017 tors 12.15-15.45
29.11.2017 ons 08.15-11.45
04.12.2017 mån 08.15-11.45
13.12.2017 ons 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
03.11.2017 fre 12.15-15.45
10.11.2017 fre 12.15-15.45
16.11.2017 tors 08.15-11.45
22.11.2017 ons 12.15-15.45
27.11.2017 mån 08.15-11.45
04.12.2017 mån 08.15-11.45
15.12.2017 fre 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
08.11.2017 ons 08.15-11.45
09.11.2017 tors 10.15-13.45
15.11.2017 ons 08.15-11.45
23.11.2017 tors 08.15-11.45
28.11.2017 tis 08.15-11.45
04.12.2017 mån 08.15-11.45
11.12.2017 mån 08.15-11.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
30.10.2017 mån 14.15-17.45
06.11.2017 mån 12.15-15.45
20.11.2017 mån 12.15-15.45
30.11.2017 tors 12.15-15.45
05.12.2017 tis 12.15-15.45
07.12.2017 tors 12.15-15.45
11.12.2017 mån 12.15-15.45
Merike Kesler, Antti Laherto
Undervisningsspråk: Finska
18.12.2017 mån 12.00-14.00
Antti Laherto, Jarkko Lampiselkä
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Opintojaksossa käsitellään

 • turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät sukupuolikysymykset.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1

Ylioistonlehtori Jarkko Lampiselkä
varalla yliopistonlehtori Kalle Juuti