Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
3.10.2018 kl. 09:00 - 21.10.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 29.10.2018
14:15 - 17:45
mån 5.11.2018
12:15 - 15:45
mån 19.11.2018
12:15 - 15:45
tors 29.11.2018
12:15 - 15:45
tis 4.12.2018
12:15 - 15:45
ons 5.12.2018
12:15 - 15:45
mån 10.12.2018
12:15 - 15:45

Övrig undervisning

31.10. - 31.10.2018 ons 08.15-11.45
07.11. - 07.11.2018 ons 12.15-15.45
13.11. - 13.11.2018 tis 08.15-11.45
21.11. - 21.11.2018 ons 08.15-11.45
26.11. - 26.11.2018 mån 12.15-15.45
05.12. - 05.12.2018 ons 08.15-11.45
14.12. - 14.12.2018 fre 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
30.10. - 30.10.2018 tis 12.15-15.45
09.11. - 09.11.2018 fre 12.15-15.45
16.11. - 16.11.2018 fre 12.15-15.45
20.11. - 20.11.2018 tis 10.15-13.45
30.11. - 30.11.2018 fre 08.15-11.45
05.12. - 05.12.2018 ons 08.15-11.45
12.12. - 12.12.2018 ons 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
02.11. - 02.11.2018 fre 08.15-11.45
09.11. - 09.11.2018 fre 08.15-11.45
16.11. - 16.11.2018 fre 08.15-11.45
23.11. - 23.11.2018 fre 08.15-11.45
29.11. - 29.11.2018 tors 08.15-11.45
05.12. - 05.12.2018 ons 08.15-11.45
11.12. - 11.12.2018 tis 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
30.10. - 30.10.2018 tis 08.15-11.45
06.11. - 06.11.2018 tis 10.15-13.45
14.11. - 14.11.2018 ons 12.15-15.45
22.11. - 22.11.2018 tors 08.15-11.45
28.11. - 28.11.2018 ons 08.15-11.45
03.12. - 03.12.2018 mån 08.15-11.45
12.12. - 12.12.2018 ons 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
02.11. - 02.11.2018 fre 12.15-15.45
08.11. - 08.11.2018 tors 12.15-15.45
15.11. - 15.11.2018 tors 12.15-15.45
21.11. - 21.11.2018 ons 12.15-15.45
26.11. - 26.11.2018 mån 08.15-11.45
03.12. - 03.12.2018 mån 08.15-11.45
14.12. - 14.12.2018 fre 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
01.11. - 01.11.2018 tors 12.15-15.45
07.11. - 07.11.2018 ons 08.15-11.45
14.11. - 14.11.2018 ons 08.15-11.45
22.11. - 22.11.2018 tors 12.15-15.45
27.11. - 27.11.2018 tis 12.15-15.45
03.12. - 03.12.2018 mån 08.15-11.45
10.12. - 10.12.2018 mån 08.15-11.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
29.10. - 29.10.2018 mån 14.15-17.45
05.11. - 05.11.2018 mån 12.15-15.45
19.11. - 19.11.2018 mån 12.15-15.45
29.11. - 29.11.2018 tors 12.15-15.45
04.12. - 04.12.2018 tis 12.15-15.45
05.12. - 05.12.2018 ons 12.15-15.45
10.12. - 10.12.2018 mån 12.15-15.45
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska
17.12. - 17.12.2018 mån 13.00-15.00
Antti Laherto, Maiju Tuomisto
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • ymmärtää luonnonilmiöiden mittaamisen, mallintamisen ja laboratoriokoejärjestelyt fysiikan ja kemian tiedonmuodostumisessa ja mallien ristiriitoja lasten kokemusmaailman kanssa.
 • ymmärtää mikro-, makro- ja symbolitason tiedon erottelun sekä siihen liittyviä oppilaiden käsitteellisen ymmärtämisen vaikeuksia.
 • tietää tyypillisiä lasten ennakkokäsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen ja osaa ottaa ne huomioon opetuksen suunnittelussa.
 • hallitsee fysiikan ja kemian keskeisten ilmiöiden demonstroimisen ja osaa ohjata oppilaita luonnontieteellisten käytänteiden oppimisessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
 • ymmärtää fysiikan ja kemian opiskelun sukupuolittuneisuutta ja kykenee tukemaan, herättämään ja ylläpitämään lapsen kiinnostusta fysiikan ja kemian ilmiöitä ja selitysmalleja kohtaan sekä tukemaan lapsen sitoutumista opiskeluun.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään II periodissa.

Opintojaksossa käsitellään

 • turvallinen työskentely koulussa ja koulun ulkopuolella fysiikan ja kemian opiskelussa.
 • esimerkkejä fysiikan ja kemian keskeisistä ilmiöistä ja käsitteistä perusopetuksen 1-6 luokkien opetuksen näkökulmasta.
 • oppilaiden käsityksiä fysiikan ja kemian sisältöihin liittyen.
 • fysiikan ja kemian opiskeluun liittyvät tunteet ja asenteet ja oppiaineeseen liittyvät sukupuolikysymykset.
 • fysiikan ja kemian opetuksen työtavat, erityisesti demonstraatio ja oppilastyö sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppiaineen opetuksessa.

Pakollinen kirjallisuus:

 • Kirjasta Juuti, K. (Toim.), (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus. luvut: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, ja 18.

Oheiskirjallisuus:

Arviointimenetelmät ovat tentti tai essee. Ensisijainen suoritustapa on tentti. Arviointiasteikko on 0–5.

1) Luennot, ryhmäopetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti tai erikseen sovittaessa

2) Itsenäinen tutustuminen koululaboratoriotyöskentelyyn sekä kurssin tavoitteiden saavuttamista osoittavan projektin kirjallinen raportointi. Projekti voi olla esimerkiksi opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus koulussa, tiedekeskuksessa, kerhossa tai osallistuminen laitoksella käynnissä olevan tutkimus- tai kehittämisprojektin toimintaan.

Ensisijainen suoritustapa on vaihtoehto 1

Yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä
varalla yliopistonlehtori Antti Laherto