Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
23.3.2020 kl. 12:00 - 31.3.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 7.4.2020
10:15 - 11:45
tis 14.4.2020
10:15 - 11:45
tis 21.4.2020
10:15 - 11:45
tis 28.4.2020
10:15 - 11:45
tis 5.5.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för samtliga studerande inom magisterprogrammet i pedagogik.

Studierna i kandidatexamensskedet rekommenderas.

Efter slutfört studieavsnitt ska studenten

  • ha fördjupat sina innehållsmässiga, metodologiska och metodiska kunskaper om aktuell pedagogisk forskning
  • känna till forskning, forskningsgrupper och forskare vid den pedagogiska fakulteten
  • kunna särskilja mellan rådande paradigm och forskningsinriktningar inom det aktuella pedagogiska forskningsfältet innehållsmässigt och metodologiskt
  • känna till praktiska tillämpningar av aktuell pedagogisk forskning.

Studieavsnittet genomförs då studierna i magisterskedet påbörjas.

Studieavsnittet ordnas under det första året av magisterstudierna under period I–II på höstterminen.

  • Under studieavsnittet behandlas rådande innehållsmässiga och metodologiska paradigm och prioriterade områden inom aktuell pedagogisk forskning.
  • Under studieavsnittet fördjupar sig studenterna i forskningen vid Pedagogiska fakulteten genom att bekanta sig med publikationer, forskningsgrupper och forskare.
  • Studenten granskar sitt eget forskningsintresse i förhållande till aktuell pedagogisk forskning och utvidgar sitt vetenskapliga tänkande i fråga om ämnesområdet för sin pro gradu-avhandling.
  • Studenten fördjupar sig i de praktiska tillämpningsmöjligheterna för aktuell pedagogisk forskning i relation till de pedagogiska kunskapsmålen inom magisterprogrammet i pedagogik.

I början av studieavsnittet fastställs vetenskapliga artiklar (cirka 8–10 st.) för studieavsnittet.

Studentorienterade, aktiverande arbets- och lärmetoder.

Grupp- och självutvärdering samt kamratutvärdering av slutarbeten.

I detta studieavsnitt integreras en individuell studieplan (ISP, 0 sp).

Studieavsnittet ordnas som flerformsundervisning och självständigt teamarbete.

Biträdande professor Kalle Juuti, professor Minna Huotilainen, universitetslektor Leila Pehkonen, universitetslektor Elina Kontu/Monica Londén, universitetslektor Inkeri Ruokonen