Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
2.10.2019 kl. 09:00 - 4.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 4.11.2019
16:15 - 17:45
ons 6.11.2019
16:15 - 17:45
tors 7.11.2019
16:15 - 17:45
tis 12.11.2019
16:15 - 17:45
tors 14.11.2019
16:15 - 19:45
tors 21.11.2019
16:15 - 17:45
tis 26.11.2019
16:15 - 17:45
tors 28.11.2019
16:15 - 19:45
tis 3.12.2019
16:15 - 17:45
tors 12.12.2019
16:15 - 17:45

Beskrivning

Opintojakso on valinnainen. Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma. Opintojakso tarjotaan ensisijaisesti kasvatustieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa lapsihavainnoinnin (metodologiset) erityispiirteet
  • on tutustunut lapsihavainnoinnin erilaisiin suuntauksiin
  • osaa lapsihavainnoinnin analyysin ja raportoinnin perusperiaatteet
  • osaa käyttää teknologiaa lapsihavainnoinnin tukena
  • ymmärtää lapsihavainnoinnin merkityksen pedagogisen suunnittelun ja toiminnan välineenä

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäisen maisterivuoden lopussa tai toisen maisterivuoden alussa. Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksolla käsitellään

  • havainnoinnin luonnetta ja lapsihavainnoinnin erityispiirteitä
  • lapsihavainnoinnin pedagogista soveltamista
  • lapsihavainnoinnin käyttöä tieteellisen tutkimuksen välineenä
  • lapsihavainnoinnin analyysia ja raportointia
  • teknologian soveltamista lapsihavainnointiin

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

4-8 vastuuopettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia lapsihavainnoinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä (enimmäismäärä yhteensä 200 sivua).

verkkomateriaali: https://www.learninghowtolookandlisten.com

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja päättää oppimista tukevista aktiviteeteista ja opetusmenetelmistä.

Arviointi pohjautuu tenttiin ja ryhmätehtävään. Arviointiasteikko on 0–5.

Luennot ja omatoimiminen työskentely ryhmissä

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi, tohtorikoulutettava Annukka Pursi. Vuosittain vaihtuvat opettajat.