Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 4.11.2019
14:15 - 15:45
ons 6.11.2019
12:15 - 13:45
ons 13.11.2019
12:15 - 13:45
mån 18.11.2019
12:15 - 13:45
tors 28.11.2019
10:15 - 13:45
ons 4.12.2019
10:15 - 11:45
ons 11.12.2019
10:15 - 13:45

Övrig undervisning

15.11.2019 fre 12.15-13.45
27.11.2019 ons 10.15-11.45
02.12.2019 mån 12.15-13.45
Minna Autio
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt näkemystään kotitaloustieteestä. Hän on vahvistanut kotitaloudellista lukutaitoaan hyödyntäen uusinta tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa sitä käytännön toimintaan. Opiskelijalla on taito käydä kriittistä keskustelua kotitalouden ja kotitaloustieteen yhteiskunnallisista merkityksistä. Hänellä on myös valmiuksia kehittää kotien muuttuvia toimintakäytäntöjä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kotitalouden ilmiöiden sekä tieto- ja taitoperustan moniulotteisuuteen, toiminnan ja arjen käytäntöjen tarkasteluun sekä kestävään hyvinvointiin. Opintojakso kehittää opiskelijan kotitaloudellista asiantuntijuutta ja sen soveltamista.

Pakollinen kirjallisuus:

  • International Journal of Home Economics. International Federation for Home Economics (IFHE).
  • International Journal of Consumer Studies. Chichester United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
  • Kappa Omicron Nu FORUM. Okemos-East Lansing, Michigan.
  • Pendergast, D., McGregor, S., & Turkki, K. (toim.). (2012). Creating Home Economics Futures – The Next 100 Years. Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Luento- ja ryhmäopetus sekä projektityö.

Opintojakso arvioidaan projektityön perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Luennot ja projektityö.

Kotitaloustieteen professori