Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Master thesis seminar we will have virtual meetings.

Anmäl dig
13.12.2019 kl. 09:00 - 25.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 25.2.2020
13:15 - 15:45
tis 28.4.2020
13:15 - 15:45

Beskrivning

Opintojakso suoritetaan syys- ja kevätlukukaudella laatimalla tutkimussuunnitelma ja tutkielman käsikirjoitus.

Opintojakso toteutetaan seminaarina, joka jakautuu temaattisiin ryhmiin.

Kandidaatintutkinto ja 1. vuoden maisteriopinnot.

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tutkimussuunnitelman, josta ilmenevät tutkimuksen kysymyksenasettelu, keskeiset käsitteet ja luonnos teoreettiseksi viitekehykseksi.
  • Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti esittää tutkielmansa aineiston keruun, analyysin, teoreettiset lähtökohdat sekä johtopäätökset.
  • Opiskelija osallistuu keskusteluun aktiivisesti ja arvioi muiden seminaarilaisten esityksiä.
  • Tieteellisen tekstin kirjoittaminen, suullisten esitysten suunnittelu, esittäminen ja kommentointi sekä ryhmätyöskentelyyn osallistuminen antavat valmiudet työelämässä tarvittaviin taitoihin.

2.vuonna, periodit I-IV.

Opintojaksolla opiskelija kirjoittaa tutkimussuunnitelman maisterintutkielmaansa varten. Tässä vaiheessa opiskelija keskustelee työstään myös työn ohjaajan kanssa. Opiskelija laatii suunnitelmastaan kirjallisen työn ja esittelee sen suullisesti muille opiskelijoille ja seminaarin ohjaajalle. Seminaareissa opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluihin ja arvioi muiden opiskelijoiden töitä.

Opintojakso suoritetaan syys- ja kevätlukukaudella laatimalla tutkimussuunnitelma ja tutkielman käsikirjoitus.

Opintojakso toteutetaan seminaarina, joka jakautuu temaattisiin ryhmiin.

Suositeltava kirjallisuus on Moodle-alustalla.

Professori Visa Heinonen, professori Jari Salo, professori Bodo Steiner ja yliopistonlehtori Pasi Heikkurinen.

Suositeltavat valinnaiset opinnot: menetelmäkurssit.

Korvaa aikaisemmat seminaarit 81966 (MARK9), 87086 (EE086), 851022 (KE66), 851023 (KE67).