Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Tentamen 8.3.2021 - 8.3.2021
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Tentamen 17.12.2020 - 17.12.2020
Eläinlääkäri virkamiehenä 3 Cr Föreläsningskurs 29.10.2020 - 7.12.2020
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Allmän tent 2.3.2020 - 2.3.2020
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Allmän tent 18.12.2019 - 18.12.2019
Eläinlääkäri virkamiehenä 3 Cr Föreläsningskurs 31.10.2019 - 9.12.2019
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Omtentamen 4.3.2019 - 4.3.2019
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Omtentamen 19.12.2018 - 19.12.2018
Eläinlääkäri virkamiehenä 3 Cr Föreläsningskurs 1.11.2018 - 13.12.2018
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Omtentamen 5.3.2018 - 5.3.2018
Veterinären som tjänsteman 3 Cr Omtentamen 19.12.2017 - 19.12.2017
Eläinlääkäri virkamiehenä 3 Cr Föreläsningskurs 2.11.2017 - 11.12.2017