Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.8.2019 kl. 12:00 - 1.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
fre 1.11.2019
13:00 - 16:00
mån 4.11.2019
09:15 - 12:00
tis 5.11.2019
13:00 - 16:00
tis 19.11.2019
13:00 - 16:00
fre 22.11.2019
09:15 - 12:00
tis 26.11.2019
09:15 - 12:00

Övrig undervisning

01.11.2019 fre 13.00-16.00
04.11.2019 mån 09.15-12.00
05.11.2019 tis 13.00-16.00
19.11.2019 tis 13.00-16.00
22.11.2019 fre 09.15-12.00
26.11.2019 tis 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Undervisningsspråk: Finska
11.11.2019 mån 09.15-12.00
12.11.2019 tis 13.00-16.00
02.12.2019 mån 13.00-16.00
03.12.2019 tis 13.15-16.00
04.12.2019 ons 13.00-16.00
09.12.2019 mån 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Opintojaksoon on integroitu äidinkielen viestintäopintoihin kuuluva Viestinnän opetus eläinlääkäreille virkamiehenä (EL-0041) 1 op.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.