Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
26.10.2019 kl. 08:00 - 15.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
mån 25.11.2019
12:00 - 14:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee solubiologian ja histologian perusteet sekä valomikroskoopin käytön.

Osaamistavoitteet: opiskelija osaa

  • selittää solun perusrakenteen
  • selittää solun perustapahtumat (solunjakautuminen ja solukuolema), tunnistaa nämä tapahtumat kudosleikkeissä sekä selittää niiden merkityksen kudoksissa
  • selittää peruskudosten (epiteeli, tukikudos, hermokudos, lihaskudos) sekä ihon rakenteen sekä tunnistaa nämä kudosleikkeissä
  • verrata eri peruskudosten rakenteita ja selittää rakenteiden merkityksiä kudoksen ja elimistön toiminnalle
  • käyttää valomikroskooppia itsenäisesti
  • selittää keskeisimmät kudosten tutkimusmenetelmät (histologiset perusvärjäykset ja immunovärjäykset)

1. lukuvuoden syyslukukausi

Jaksolla käsitellään solun sisäisiä ja ulkopuolisia rakenteita, solujenväliseen kommunikaatioon tarvittavia rakenteita, peruskudostyyppien histologiaa sekä valomikroskopian ja histologisten menetelmien perusteita.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Alberts ym. Essential Cell Biology, 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Tentti 0-5, harjoitustyötehtävät hyväksytty/hylätty.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 20 h, ohjattua mikroskopointia 11 h. Omatoimista mikroskopointia, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten kudosten histologisia rakenteita. Kirjallinen tentti 2 h.