Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.2.2020 kl. 08:00 - 21.2.2020 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
mån 2.3.2020
12:00 - 14:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee eläinlääketieteellisen genetiikan ja geenitutkimuksen perusteita.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • opiskelija osaa selittää, vertailla ja soveltaa perinnöllisyystieteeseen ja periytyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä ja ilmiöitä
  • opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa erilaisia geenitutkimukseen liittyviä laboratoriomenetelmiä
  • opiskelija ymmärtää tautigeenitutkimuksen pääpiirteitä ja osaa teoretisoida, yleistää, sekä esittää tutkimushypoteeseja esim. klinikkatapausten pohjalta
  • ymmärtää kotieläinten jalostustoiminnan perusteita ja osaa teoretisoida niiden vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojakson aikana käsitellään molekyyli-, syto-, populaatio-, farmako- immuno- ja sairausgenetiikan perusteet sekä tutkimusmetodit, kotieläinten jalostusohjelmat ja niiden tavoitteet.

Nicholas Introduction to Veterinary Genetics. 3. painos, Blackwell Publishing Ltd, 2010.
Gelehrter ym. Principles of medical genetics. 2. painos, Williams & Wilkins, 1998.

Luennoilla sähköisesti jaettava lisälukemisto, jossa ajankohtaisia tutkimus ja -katsausartikkeleita.

0-5

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 40 h, koti- tai ennakkotehtävät ja kirjallinen tentti 2 h.