Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Djurhållning - andra husdjur 5 Cr Tentamen 21.1.2021 - 21.1.2021
Djurhållning - andra husdjur 5 Cr Tentamen 26.11.2020 - 26.11.2020
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Föreläsningskurs 1.9.2020 - 21.9.2020
Djurhållning – andra husdjur 5 Cr Allmän tent 13.1.2020 - 13.1.2020
Djurhållning – andra husdjur 5 Cr Allmän tent 25.11.2019 - 25.11.2019
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2019 - 23.9.2019
Eläintenpito - muut kotieläimet, 2. uusinta 5 Cr Omtentamen 14.1.2019 - 14.1.2019
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Omtentamen 26.11.2018 - 26.11.2018
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2018 - 24.9.2018
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Omtentamen 12.2.2018 - 12.2.2018
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Omtentamen 27.11.2017 - 27.11.2017
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Föreläsningskurs 5.9.2017 - 25.9.2017