Laura Hänninen

Opintojakson aikana perehdytään eläinten pitoympäristön ja hoitomenetelmien hyvinvointivaikutuksiin.Opintojaksolla opetetaan soveltavaa etologiaa, kliinistä ravitsemusta ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden arviointia. Opintojakson aikana käsitellään myös rehuarvojen ja rehun analysoinnin perusteet.

Anmäl dig
14.8.2017 kl. 12:00 - 5.9.2017 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 5.9.2017
12:00 - 15:00
ons 6.9.2017
08:15 - 12:00
ons 6.9.2017
12:00 - 16:00
tors 7.9.2017
12:00 - 16:00
mån 11.9.2017
08:15 - 16:00
tis 12.9.2017
12:00 - 16:00
ons 13.9.2017
08:15 - 12:00
tors 14.9.2017
12:00 - 16:00
fre 15.9.2017
08:15 - 16:00
mån 18.9.2017
08:15 - 15:00
ons 20.9.2017
08:15 - 16:00
mån 25.9.2017
08:00 - 10:00

Övrig undervisning

08.09.2017 fre 08.15-12.00
Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska
08.09.2017 fre 12.00-16.00
Suvi Taponen
Undervisningsspråk: Finska

Material

Materiaalit löytyvät Moodlesta kurssisivulta

Kursbeskrivningen

Kurssi suoritetaan osallistumalla pakollisiin tutustumisretkiin, ryhmätöihin,eläinten käsittelyharjoituksiin sekä läpäisemällä monivalintatentin hyväksytysti.

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää kotieläintuotantotapoihin ja -rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä Suomessa
  • osaa arvioida eläinten pitoympäristöä ja hoitoa eläinten tuottavuuden, käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja eläinsuojelun näkökulmista
  • tutustuu terveiden eläinten käsittelyn perusteisiin
  • osaa arvioida ja laskea eläinten ravinnontarpeen
  • osaa arvioida tavallisimpien kotieläinten (hevonen, kissa, koira, lammas, poro, turkiseläimet, vuohi) ruokinnan onnistumista käytettyjen rehujen ja rehumäärien, sekä eläinten laskennallisen ravinnontarpeen perusteella
  • osaa arvioida, aiheuttaako eläimen ruokinta riskin sen terveydelle tai hyvinvoinnille
  • osaa arvioida rehun laatua ja sen merkitystä eläinten terveydelle

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojaksolla perehdytään kotieläinten, erityisesti hevosen, kissan, koiran, lampaan, poron, turkiseläinten, vuohen, tuotantoympäristön ja hoitomenetelmien hyvinvointivaikutuksiin. Opintojaksolla opetetaan soveltavaa kotieläinetologiaa, kliinistä ravitsemusta, ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden arviointia. Opintojaksolla käsitellään säilörehun laadun arvioiminen.

Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti liitteineen, Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin yliopisto, 2016.

Eläintenpito Suomessa -liite: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf

Eläinsuojelulainsäädäntö: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Suomen maatalous ja maatalouselinkeinot: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot)

Opintojakson aikana osoitettava luento- ja muu materiaali

Osa opetuksesta annetaan ruotsiksi ja mahdollisesti myös englanniksi.

Luennot, laboratorioharjoitukset, seminaarit, ryhmä- ja harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja monivalintatentti 2 h. Laboratoriotyöt sekä jakson kahtena viimeisenä päivänä pidettävät loppuseminaarit ovat pakollisia.