Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2018 kl. 12:00 - 4.9.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 4.9.2018
12:00 - 15:00
ons 5.9.2018
08:15 - 11:30
ons 5.9.2018
12:30 - 16:00
tors 6.9.2018
12:00 - 16:00
fre 7.9.2018
09:00 - 12:00
fre 7.9.2018
13:00 - 16:00
mån 10.9.2018
08:15 - 16:00
tis 11.9.2018
12:00 - 14:00
ons 12.9.2018
08:15 - 12:00
ons 12.9.2018
13:15 - 16:00
tors 13.9.2018
12:00 - 16:00
fre 14.9.2018
08:15 - 16:00
mån 17.9.2018
08:15 - 16:00
ons 19.9.2018
08:15 - 16:00
mån 24.9.2018
08:00 - 10:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää kotieläintuotantotapoihin ja -rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä Suomessa
  • osaa arvioida eläinten pitoympäristöä ja hoitoa eläinten tuottavuuden, käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja eläinsuojelun näkökulmista
  • tutustuu terveiden eläinten käsittelyn perusteisiin
  • osaa arvioida ja laskea eläinten ravinnontarpeen
  • osaa arvioida tavallisimpien kotieläinten (hevonen, kissa, koira, lammas, poro, turkiseläimet, vuohi) ruokinnan onnistumista käytettyjen rehujen ja rehumäärien, sekä eläinten laskennallisen ravinnontarpeen perusteella
  • osaa arvioida, aiheuttaako eläimen ruokinta riskin sen terveydelle tai hyvinvoinnille
  • osaa arvioida rehun laatua ja sen merkitystä eläinten terveydelle

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojaksolla perehdytään kotieläinten, erityisesti hevosen, kissan, koiran, lampaan, poron, turkiseläinten, vuohen, tuotantoympäristön ja hoitomenetelmien hyvinvointivaikutuksiin. Opintojaksolla opetetaan soveltavaa kotieläinetologiaa, kliinistä ravitsemusta, ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden arviointia. Opintojaksolla käsitellään säilörehun laadun arvioiminen.

Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti liitteineen, Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin yliopisto, 2016.

Eläintenpito Suomessa -liite: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf

Eläinsuojelulainsäädäntö: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Suomen maatalous ja maatalouselinkeinot: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot)

Opintojakson aikana osoitettava luento- ja muu materiaali

Osa opetuksesta annetaan ruotsiksi ja mahdollisesti myös englanniksi.

Luennot, laboratorioharjoitukset, seminaarit, ryhmä- ja harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja monivalintatentti 2 h. Laboratoriotyöt sekä jakson kahtena viimeisenä päivänä pidettävät loppuseminaarit ovat pakollisia.