Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2017 kl. 12:00 - 27.2.2018 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 27.2.2018
08:15 - 10:00
ons 28.2.2018
08:15 - 10:00
tors 1.3.2018
10:15 - 12:00
fre 2.3.2018
11:15 - 14:00
mån 12.3.2018
12:00 - 14:00
tis 13.3.2018
08:15 - 10:00
ons 14.3.2018
08:15 - 10:00
tors 15.3.2018
12:00 - 14:00
fre 16.3.2018
12:00 - 14:00
mån 19.3.2018
12:00 - 14:00
tis 20.3.2018
08:15 - 10:00
ons 21.3.2018
08:15 - 10:00
tors 22.3.2018
12:00 - 14:00
fre 23.3.2018
12:00 - 14:00
mån 26.3.2018
12:00 - 14:00
ons 28.3.2018
08:15 - 11:00
mån 9.4.2018
10:15 - 12:00
fre 13.4.2018
13:00 - 15:00
mån 16.4.2018
10:15 - 12:00

Övrig undervisning

05.04.2018 tors 09.00-12.00
11.04.2018 ons 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
06.04.2018 fre 13.00-16.00
11.04.2018 ons 13.00-16.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
09.04.2018 mån 13.00-16.00
12.04.2018 tors 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
10.04.2018 tis 09.00-12.00
12.04.2018 tors 13.00-16.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska
10.04.2018 tis 13.00-16.00
13.04.2018 fre 09.00-12.00
Anu Näreaho
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006 tai 2012.

Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2016.

Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Blackwell Publ. 2007 TAI Deplazes ym. (eds.): Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic publishers, 2016.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.