Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2018 kl. 12:00 - 26.2.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 26.2.2019
08:15 - 10:00
ons 27.2.2019
08:15 - 10:00
tors 28.2.2019
10:15 - 12:00
fre 1.3.2019
11:15 - 13:00
mån 11.3.2019
12:00 - 14:00
tis 12.3.2019
08:15 - 10:00
ons 13.3.2019
08:15 - 10:00
tors 14.3.2019
12:00 - 15:00
fre 15.3.2019
12:00 - 14:00
mån 18.3.2019
12:00 - 14:00
tis 19.3.2019
08:15 - 10:00
ons 20.3.2019
08:15 - 10:00
tors 21.3.2019
12:00 - 14:00
fre 22.3.2019
12:00 - 14:00
mån 25.3.2019
12:00 - 14:00
ons 27.3.2019
08:15 - 11:00
fre 29.3.2019
13:15 - 15:00
fre 5.4.2019
13:00 - 15:00
mån 8.4.2019
10:15 - 12:00

Övrig undervisning

28.03. - 28.03.2019 tors 09.00-12.00
03.04. - 03.04.2019 ons 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Undervisningsspråk: Finska
28.03. - 28.03.2019 tors 13.00-16.00
03.04. - 03.04.2019 ons 13.00-16.00
Antti Lavikainen
Undervisningsspråk: Finska
01.04. - 01.04.2019 mån 09.00-12.00
04.04. - 04.04.2019 tors 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Undervisningsspråk: Finska
02.04. - 02.04.2019 tis 09.00-12.00
04.04. - 04.04.2019 tors 13.00-16.00
Antti Lavikainen
Undervisningsspråk: Finska
02.04. - 02.04.2019 tis 13.00-16.00
05.04. - 05.04.2019 fre 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006 tai 2012.

Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2016.

Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Blackwell Publ. 2007 TAI Deplazes ym. (eds.): Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic publishers, 2016.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.