Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
24.8.2019 kl. 08:00 - 13.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
mån 23.9.2019
12:00 - 14:00

Beskrivning

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle, ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006, 2009 tai 2012.
Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, 2016. TAI Saari, Näreaho & Nikander Canine parasites and parasitic diseases. 1. painos, Academic Press, 2018.
Deplazes ym. Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic Publishers, 2016. TAI
Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Wiley Blackwell, 2007.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.